Till startsidan

Utskrivningssjuksköterska på vårdavdelning

Utskrivningssköterska har ansvar för att utskrivningen fungerar framförallt för patienter över 65 år, för patienter där det finns samordningsbehov inför fortsatt vård och övriga patienter som skrivs ut från avdelningen.

  • Arbeta efter de riktlinjer som finns i Region Värmland när det gäller standardiserad utskrivningsprocess och överenskommelser med övriga vårdgivare.
  • Kontakta och samarbeta med primärvård, kommun och övriga aktuella vårdgivare.
  • Ordna återbesök/uppföljningstider.
  • Vara delaktig i utskrivningssamtalet, informera patienten om var fortsatta kontakter ska ske och förvissa sig om att patienten har förstått given information.
  • Ringa upp patienter för uppföljning.