Vårdprogram och vårdrutiner

Här är vårdprogram, vårdrutiner, rekommendationer, överenskommelser och handböcker samlat för dig som är vårdgivare.

Nedan finns endast ett urval av några vårdprogram och vårdrutiner. De flesta vårdprogram och vårdrutiner är tills vidare endast tillgängliga för personal inom Region Värmland.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 


 

 

A


ADHD, utredning och uppföljande vård av vuxna patienter - vårdprogram

Afasi - logopediska åtgärder - vårdprogram

Akupunktur - vårdrutin

Amningskomplikationer - vårdprogram

Ankyloserande spondylit och spondylartrit - vårdprogram

Anmälningsskyldighet och ansvar för barn och ungdomar upp till 18 år - riktlinje

Artros - vårdprogram

Artrosskola Värmland - vårdrutin

Asperger syndrom hos vuxna - vårdprogram

Autismspektrumtillstånd - vårdprogram

 

Till sidans topp

 

B


Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall - riktlinje

Biokemiska markörer för Alzheimers/kognitiva sjukdomar - en klinisk vägledning

Bipolär, diagnostik och behandling av vuxna - vårdprogram

Bröstcanceropererade och skulderfunktion - vårdprogram

 

Till sidans topp

 

C


 Ingen information på C

 

Till sidans topp

 

D


Demens

Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdom - riktlinjer för utredning

Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter hos vuxna - riktlinjer för utredning

 

Till sidans topp

 

E


Inga dokument på E

 

Till sidans topp

 

F


FaR - individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

Frakturkedja sekundär frakturprevention i Värmland

Förebyggande åtgärder och behandling av undernäring för patienter 65 år och äldre inom allmänmedicin - vårdprogram

 

Till sidans topp

 

G


Inga dokument på G.

 

Till sidans topp

 

H


Höftplastik - arbetsterapiinsatser pre- och postoperativt

Höftsmärta hos rullstolsbundna vuxna med CP-skada - underlag för behandlingsriktlinje

 

Till sidans topp

 

I


IVA, patienter och deras anhöriga  - remitteringsrutiner till psykosocialt omhändertagande hos kurator

 

Till sidans topp

 

J


Inga dokument på J.

 

Till sidans topp

 

K


Kateterbehandling - vårdrutin

Knäartros - diagnostik och behandling


Kognitiva störningar - översikt, beskrivning och klassificering

Konfusion/Förvirringstillstånd - en hjälpreda för vårdpersonal
 
Kranskärlssjukdom  - sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer

Kuratorsinsatser inom hälso- och sjukvården - vårdprogram

Könsdysfori: remittering och tillhörande stöd - riktlinje

 

Till sidans topp

 

L


Inga dokument på L

 

Till sidans topp

 

M


Missbruk och beroende - vårdprogram

Till sidans topp

 

N


Neuropsykologisk utredning - utifrån neuropsykiatrisk frågeställning, vårdrutin

Neurokognitiv / Psykogeriatrisk - symptomenkät

Neurokognitiv / Psykogeriatrisk - manual för symptomenkät

 

Till sidans topp

 

O


Omvårdnad vid demenssjukdom

Osteoporos, misstänkt eller manifest, och primär och sekundär frakturprevention - vårdprogram

 

Till sidans topp

 

P


Parkinsons sjukdom - vårdprogram

Prioritering av vårdbegäran för arbetsterapeut inom slutenvård - vårdrutin

Prioritering av vårdbegäran för kurator inom slutenvården - vårdrutin

Prioritering av vårdbegäran för kurator inom öppenvården - vårdrutin

Prioritering av vårdbegäran för fysioterapeut inom slutenvården - vårdrutin

Prioritering av vårdbegäran för fysioterapeut inom specialiserade öppenvården - vårdrutin

Prioritering av vårdbegäran för musik- och bildterapeut inom slutenvården - vårdrutin

Prioritering av vårdbegäran för musik och bildterapeut inom öppenvården - vårdrutin

Psoriasisartrit - vårdprogram

Psykiatrin vid akuta lägen och suicidrisk, hänvisning till - vårdrutin

Psykosvård - vårdprogram, utredning och uppföljande vård av vuxna

 

Till sidans topp

 

Q


Inga dokument på Q.

 

Till sidans topp

 

R


Resturin, kontroll hos inneliggande patient - vårdrutin

Reumatoid artrit - arbetsterapiprogram

Reumatoid artrit - vårdprogram

Reumatoid artrit - vårdrutin "Tidig artrit"

Rökande patienter som remitteras för kirurgisk åtgärd ("rökfri operation")

Röst - logopedinsatser

 

Till sidans topp

  

S


Sexuellt överförbara infektioner - riktlinje

Sjukdomsförebyggande metoder - rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor- vårdprogram

Självmordsnära patienter, utredning och behandling - vårdprogram

Spasticitet i hand och ortosbehandling - arbetsterapeutiska åtgärder

Spondylartrit och ankyloserande spondylit - vårdprogram

Språkstörningar hos förskolebarn - logopediska insatser

Spädning av intravenös antibitotika - instruktion

Stamning och stamningsproblematik - logopediska insatser

Stressrelaterad ohälsa - vårdprogram Recure Rehab

Stroke - arbetsterapeutiska åtgärder och bedömning

Stroke - sjukgymnastiska åtgärder

Stroke - vårdprogram 

 

Till sidans topp

 

T


TENS-utprovning i Värmland - vårdrutin

Tidig artrit - vårdrutin

Traumavård i Värmland

Trauma - vårdrutin

Trauma - rutin Centralsjukhuset i Karlstad

Trauma - rutin Sjukhuset i Arvika

Trauma - rutin Sjukhuset i Torsby

 

Till sidans topp

 

U


Urininkontinens och blåstömningsproblematik - vårdprogram

 

Till sidans topp

 

V


Inga dokument på V.

 

Till sidans topp

 

 

W 


Inga dokument på W.

 

Till sidans topp

 

 

X


Inga dokument på.

 

Till sidans topp

 

Y


Inga dokument på Y.

 

Till sidans topp

 

Z


Inga dokument på Z.

 

Till sidans topp

 

Å


Ångestsyndrom för barn, ungdomar och vuxna - vårdprogram 

 

Till sidans topp

 

Ä


Ätstörningar hos barn, ungdomar och vuxna – vårdprogram

 

Till sidans topp

 

Ö


Inga dokument på Ö.

 

Till sidans topp

Tillbaka till Vård och behandling