Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är till för alla som lever och verkar i länet. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.

Direktsändning från remisskonferensen

2019–2021 pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Det är ett arbete som aktörer från hela samhället bjuds in att delta i eftersom vi behöver vara många som vill flytta fram Värmlands positioner.

Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin 2040 på uppdrag av regeringen inom ramen för förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Syftet är att skapa en hållbar regional utveckling över tid och konkurrens- och attraktionskraft.

Värmlandsstrategin är övergripande, ger en bild över länets tillgångar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring. På regional nivå utgör strategin en grund för beslut, styr satsningar och tilldelning av projektmedel och företagsstöd. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel ska fördelas.

Genom att sträva efter att förverkliga gemensamma mål skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Mer information hittar du på www.varmlandsstrategin.se

Den befintliga strategin: Värmlandsstrategin 2014–2020

I den nuvarande strategin, Värmlandsstrategin 2014–2020, involverades över tusen personer i arbetet. Det resulterade i fyra prioriterade områden, åtta styrkeområden och 33 mätbara mål för Värmland. Strategin genomförs av många, på olika nivåer, dagligen. I den här filmen får vi se hur Hagfors kommun, Karlstads universitet och Röda korset har arbetat.

Halvtidsmätning

När Värmlandsstrategin 2014–2020 antogs genomfördes en så kallad nollmätning av målen för att veta hur utgångsläget såg ut. Till vart och ett av målen kopplades en analys och prognos om den kommande utvecklingen. Vissa mål såg ut att kunna nås utan större svårigheter medan andra var större utmaningar.

Nu har vi passerat halvtid för den regionala utvecklingsstrategin och för att få en bild av hur utvecklingen i länet har varit har Region Värmland tagit fram en halvtidsuppföljning av målen. I den ställs de nya resultaten mot nollmätningen och det finns också nya analyser och prognoser.

Tillbaka till Utveckling & tillväxt