Kulturbidrag

Region Värmland ger årsanslag och fleråriga verksamhetsstöd till organisationer samt bidrag till projekt och arrangemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Värmlands utveckling och attraktionskraft.

Bidrag kan främst sökas av föreningar och organisationer av olika slag. Mer information om olika bidragstyper, sponsring och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hittar du via flikarna nedan.

Sidan uppdaterades den 31 oktober, 2018