Kulturbidrag

Region Värmland ger årsanslag till organisationer samt bidrag till projekt och arrangemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Värmlands utveckling och attraktionskraft.

Bidrag kan främst sökas av föreningar och organisationer av olika slag. Mer information om olika bidragstyper, sponsring och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hittar du via flikarna nedan.

Horisontella mål för kulturområdet (pdf)

Här kan du läsa en rapport om hur Region Värmland bidragit till digitaliseringen av de värmländska biograferna.

En satsning på mötesplatser – Digitaliseringen av värmländska biografer 2011–2016 (pdf, 1,1 MB)

Sidan uppdaterades den 27 mars, 2017