David Liljemark, Lena Sewall, Ismael Ataria. Foto: Severus Tenenbaum
2014-09-26
Region Värmlands pris Årets Värmlandsförfattare kommer i år tilldelas David Liljemark, och litteraturstipendierna går till Lena Sewall och Ismael Ataria. Det tillkännages under fredagen på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg.
2014-09-17
Under 2016 startar arbetet med att genomföra den största investeringen i värmländsk infrastruktur på många år. I projektet Tåg i tid ska Trafikverket bygga om Värmlandsbanan för att få tätare och effektivare trafik. Första etappen består av mötesspår i Väse och Brunnsberg samt dubbelspår över Pråmkanalen.
2014-09-15
Nu börjar en stor undersökning av värmlänningarnas resvanor. Under den här veckan och nästa kommer undersökningen hem i brevlådan till 20 000 personer i Värmland. Resultatet kommer ligga till grund för den framtida planeringen av gångbanor, cykelvägar, vägar och järnvägar.
2014-09-02
Söktrycket på Region Värmlands folkhögskolor ökar. Inför höstterminen som nu drar igång runt om i länet, har söktrycket ökat med nästan 20 procent sedan förra hösten på de allmänna kurserna.
2014-08-13
Den 3-4 september har du som projektledare återigen möjlighet att diskutera förutsättningar för nya EU-projekt med Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Region Värmland.
2014-08-11
Region Värmland har under drygt en veckas tid haft stora problem med sin telefoni. Nu ska problemen vara lösta och det ska gå att nå både växeln och medarbetarna på deras direktnummer.
2014-06-18
Idag presenterar Region Värmland, tillsammans med Länsstyrelsen, fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014. Fickfaktaboken beskriver den regionala jämställdhetsstatistiken för Värmland. Statistiken visar att det finns mycket kvar att göra för att uppnå ett jämställt län.