2015-01-21
Region Värmland planerar ett Interreg-projekt för fossilfria transporter i Inre Skandinavien. Region Värmland tillsammans med Gävleborg, Dalarna och Akerhus och Hedmark i Norge formar nu det tänkta Interreg-projektet Green Drive Region.
2015-01-26
Hur en region utvecklas beror på de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. För att försöka skapa sig en bild av framtiden har Region Värmland tagit fram en befolkningsprognos för åren fram till 2030. Och Värmlands befolkning ser ut att öka tack vare inflyttning från andra länder.
2015-01-20
En hel vår fylld av spännande föreläsningar och kom-igång-kurser. Här finns något för alla vågar vi påstå. Kika runt lite i programmet och se om du hittar något som du fastnar för.
2014-12-19
Nu är det klart hur Region Värmlands politiska ledning ska se ut fram till år 2018. I regionstyrelsen får socialdemokraterna och vänsterpartiet 8 av 13 mandat. Förste vice ordförande i regionstyrelsen blir Åsa Johansson (S), till vänster i bild. Tomas Riste (S) blir ordförande och till andre vice ordförande valdes Stina Höök (M), till höger på bilden.
2014-12-19
De tre EU-program som är viktigast för Värmland är nu klara. Region Värmland har varit mycket aktivt när de togs fram och har kunnat påverka utformningen av dem. För Värmland handlar det om stora pengar som kan stödja utvecklingen i länet.
2014-12-16
Region Värmland har stora problem idag med ut- och in-telefonin.
2014-12-10
Projektet Olika Avtryck får ytterligare medel från Arvsfonden och kan fortsätta under 2015. Projektet ägs Ingesunds folkhögskola, som drivs av Region Värmland.