2015-02-24
Guiden för jämlik kommunikation - Schyst! - fick under tisdagen Kommunikatörspriset 2015. Motiveringen är att Region Värmland "inte bara satt jämställdhet på värmlandskartan utan också Värmland på jämställdhetskartan".
2015-02-05
Nu är det klart att Lars Christensen blir ny regiondirektör i Värmland. Regionstyrelsens arbetsutskott har fattat beslutet, på uppdrag av regionstyrelsen. Lars Christensen tillträder på måndag, den 9 februari.
2015-02-05
Regeringen har utsett Sune Ekbåge till ordförande för Norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap. Partnerskapet avgör vilka EU-projekt som ska prioriteras och fördelar därmed miljardbelopp.
2015-01-26
Hur en region utvecklas beror på de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. För att försöka skapa sig en bild av framtiden har Region Värmland tagit fram en befolkningsprognos för åren fram till 2030. Och Värmlands befolkning ser ut att öka tack vare inflyttning från andra länder.
2015-01-21
Region Värmland planerar ett Interreg-projekt för fossilfria transporter i Inre Skandinavien. Region Värmland tillsammans med Gävleborg, Dalarna och Akerhus och Hedmark i Norge formar nu det tänkta Interreg-projektet Green Drive Region.
2015-01-20
En hel vår fylld av spännande föreläsningar och kom-igång-kurser. Här finns något för alla vågar vi påstå. Kika runt lite i programmet och se om du hittar något som du fastnar för.
2014-12-19
Nu är det klart hur Region Värmlands politiska ledning ska se ut fram till år 2018. I regionstyrelsen får socialdemokraterna och vänsterpartiet 8 av 13 mandat. Förste vice ordförande i regionstyrelsen blir Åsa Johansson (S), till vänster i bild. Tomas Riste (S) blir ordförande och till andre vice ordförande valdes Stina Höök (M), till höger på bilden.