Publikhav på Bok & Bibliotek i Göteborg
2014-08-29
Nu är programmet klart för Värmlandsmontern på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. På scen hittar du i år författare som Lars Lerin, Aino Trosell, Malin Biller, Lars Andersson och Helene Tursten.
2014-08-13
Den 3-4 september har du som projektledare återigen möjlighet att diskutera förutsättningar för nya EU-projekt med Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Region Värmland.
2014-08-11
Region Värmland har under drygt en veckas tid haft stora problem med sin telefoni. Nu ska problemen vara lösta och det ska gå att nå både växeln och medarbetarna på deras direktnummer.
2014-06-30
I Kulturcentrums tält på Putte i Parken kan du delta i olika workshops och möta kultur och kreativitet, varje dag mellan klockan 14 och 21.
2014-06-18
Idag presenterar Region Värmland, tillsammans med Länsstyrelsen, fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014. Fickfaktaboken beskriver den regionala jämställdhetsstatistiken för Värmland. Statistiken visar att det finns mycket kvar att göra för att uppnå ett jämställt län.
2014-06-17
När Värmlandsstrategin antogs klubbades också 33 mätbara mål för Värmland att nå till år 2020. Men för att veta hur långt det är till målen krävs att vi i Värmland vet var vi står idag. Därför har Region Värmland gjort en nulägesrapport för alla målen.
2014-06-11
Idag delades EMAX-stipendier ut till två av Värmlands främsta unga entreprenörer.