Björn Sundin, kommunalråd Örebro, Per-Inge Lidén, kommunalråd Karlstad, Tomas Ri
2014-07-02
Nu finns en avsiktsförklaring för en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm. Avsiktsförklaringen antogs av Region Värmland, Regionförbundet Örebro län, Karlstads kommun och Örebro kommun under ett möte i Almedalen på onsdagen.
2014-06-30
I Kulturcentrums tält på Putte i Parken kan du delta i olika workshops och möta kultur och kreativitet, varje dag mellan klockan 14 och 21.
2014-06-18
Idag presenterar Region Värmland, tillsammans med Länsstyrelsen, fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014. Fickfaktaboken beskriver den regionala jämställdhetsstatistiken för Värmland. Statistiken visar att det finns mycket kvar att göra för att uppnå ett jämställt län.
2014-06-17
När Värmlandsstrategin antogs klubbades också 33 mätbara mål för Värmland att nå till år 2020. Men för att veta hur långt det är till målen krävs att vi i Värmland vet var vi står idag. Därför har Region Värmland gjort en nulägesrapport för alla målen.
2014-06-30
I Kulturcentrums tält på Putte i Parken kan du delta i olika workshops och möta kultur och kreativitet, varje dag mellan klockan 14 och 21.
Dans
2014-06-30
I Kulturcentrums tält på Putte i Parken kan du delta i olika workshops och möta kultur och kreativitet, varje dag mellan klockan 14 och 21.
Film
2014-06-30
I Kulturcentrums tält på Putte i Parken kan du delta i olika workshops och möta kultur och kreativitet, varje dag mellan klockan 14 och 21.
Slöjd