2015-03-25
Vill du ha hjälp att utforma och spetsa till din ansökan till socialfonden eller regionalfonden? Missa i så fall inte tillfället att diskutera din projektidé med Svenska ESF-rådet respektive Tillväxtverket.
2015-03-26
Onsdagen den 25 mars anlände en delegation från Fujian-provinsen, Kina, till Värmlandsarkiv.
2015-03-25
DigIT Värmland vill lyfta fram nyttoeffekten av den digitala omställningen och efterlyser nu "årets bästa digitala insatser".
2015-03-04
Nu är programmet för DigIT Värmland klart - en bred regional kraftsamling kring den digitala omställningen. DigIT Värmland hålls onsdag 29 april på Karlstad CCC och vänder sig till alla leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet.
2015-02-24
Guiden för jämlik kommunikation - Schyst! - fick under tisdagen Kommunikatörspriset 2015. Motiveringen är att Region Värmland "inte bara satt jämställdhet på värmlandskartan utan också Värmland på jämställdhetskartan".
2015-02-05
Nu är det klart att Lars Christensen blir ny regiondirektör i Värmland. Regionstyrelsens arbetsutskott har fattat beslutet, på uppdrag av regionstyrelsen. Lars Christensen tillträder på måndag, den 9 februari.
2015-02-05
Regeringen har utsett Sune Ekbåge till ordförande för Norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap. Partnerskapet avgör vilka EU-projekt som ska prioriteras och fördelar därmed miljardbelopp.