Värmlandsarkiv

Värmlandsarkiv är landsarkiv för Värmlands län. Det innebär att vi på uppdrag av Riksarkivet utför vissa statliga uppgifter. Utöver det är vi även en resurs för det värmländska näringslivet och de värmländska kommunerna.

Vårt arkivmaterial sträcker sig från medeltid till nutid och innehåller allt från brev och dagböcker till fotografier och reklam. Värmlandsarkiv är en del av Arkivcentrum Värmland. I Arkivcentrum ingår förutom Värmlandsarkiv, Föreningsarkivet, Landstingsarkivet och Karlstads kommunarkiv. Du är välkommen hit för att söka i våra arkiv. Vi tar även emot grupper för studiebesök.

Sidan uppdaterades den 14 juni, 2017