Till startsidan

Regler och villkor

Att gå på folkhögskola innebär både rättigheter och skyldigheter. Här hittar du viktig information om vad som gäller på skolan.

Alla folkhögskolor är skyldiga att informera om vad som gäller på respektive skola. Dina rättigheter är, först och främst, att få en bra utbildning och att kunna påverka utbildningen och din tid på skolan. Mer information om detta hittar du under sidan Påverka din studietid.

Som deltagare har du också skyldigheter - på vår skola behöver du följa våra regler och villkor, att du agerar på ett etiskt och socialt försvarbart sätt. Sexuella trakasserier, rasism, mobbing eller liknande är helt oacceptabelt. Som deltagare har du ett stort ansvar för att skapa en situation där alla har möjlighet att trivas och verka på skolan. Om du inte följer de regler och villkor som finns kan det leda till att du inte längre får gå kvar på skolan eller bo kvar om du bor på skolans internat.

Under året kommer du även att få svara på några enkätundersökningar som används för att förbättra våra kurser och utbildningar.