Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Ambulans i tiden - god och nära vård på FLISA-kongressen 2019

Region Värmland är värd för 2019 års FLISA-kongress som arrangeras i Karlstad nästa vecka. Årets tema är ”Ambulans i tiden – god och nära vård” med särskilt fokus på ambulanssjukvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid kollektivtrafikens sammanträde på torsdagen beslutades bland annat om utredning av pensionärsrabatter och förutsättningar för en elektrifiering av Fryksdalsbanan.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde den 11 september beslutade den regionala utvecklingsnämnden bland annat om medel till ett projekt om regional tillväxt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

I samband med höstens första sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om konkurrensutsättning av viss tandregleringsbehandling.

Värmlandsstrategin – workshop 1

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny Värmlandsstrategi. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Nu vill vi veta vad som är viktigt för dig och för platsen där du lever och arbetar. Ditt bidrag är viktigt för hela Värmland.

Konst och lagen om offentlig upphandling

Välkommen till del 4 Statens konstråds kunskapsnav offentlig konst i samarbete med Region Värmland. Dagen i september är lokaliserad till Karlstad, handlar om LOU och offentlig konst.

Värmlandsmontern

Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg är en mötesplats med egen scen och ett 40-tal sittplatser där vi varje år presenterar ett 60-tal aktuella författare och föreläsare med värmländsk anknytning.

Värmlandsmontern

Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg är en mötesplats med egen scen och ett 40-tal sittplatser där vi varje år presenterar ett 60-tal aktuella författare och föreläsare med värmländsk anknytning.

Utlysning av medel till lokala och regionala miljö- och klimatåtgärder i Värmland 2019

Våren 2018 tecknade Länsstyrelsen Miljööverenskommelser i Värmland med ett antal kommuner och landstinget i Värmland. I överenskommelserna pekar de tecknade organisationerna

Reumatikervården på glid

Reumatikervården på glid Kapacitet och förmåga för reumatikervården i Region Värmland har successivt försämrats och har nu kommit till... Var ligger problemet i region Värmland? Är det regionledningen som inte tilldelar tillräckliga resurser?

Regnbågsfest i Årjäng

Regnbågsfesten görs i samarbete mellan bland andra Årjängs kommun, Region Värmland och Svenska kyrkan.

Kommunstyrelsen i korthet 16 september

Tillgänglig Digitalt. Syftet med projektet är att minska det digitala utanförskapet. Det är Region Värmland och Länsstyrelsen som äger projektet....Inom projektet kommer Region Värmland erbjuda kommunerna i Värmland utbildningsinsatser för digital delaktighet.

Lediga jobb

Undersköterskor

Ortopedkliniken, sjukhuset Arvika

Undersköterska/ambulanssjukvårdare

Liggande sjuktransport, Kristinehamn

Vårdadministratör

Vårdcentralen Rud

Vårdadministratör

Klinisk patologi, Centralsjukhuset, Karlstad

Enhetschef

Vårdcentralen Eda

Undersköterskor

Intensivvårdsavdelningen, Karlstad

Verksamhetsutvecklare

Rättspsykiatri, Kristinehamn

Enhetschef

Regionservice, Karlstad