Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Region Värmland diskuterade utveckling med landsbygdsministern

Under fredagen diskuterades regional utveckling och tillväxt med landsbygdsminsiter Jennie Nilsson (S), som också är ansvarig för de regionala utvecklingsfrågorna.

Region Värmland har fått en tredje Silvialäkare

Region Värmland har fått sin tredje Silvialäkare, en läkare specialiserad inom demensvård. Detta genom Terje Toomela, läkare vid Vårdcentralen Rud, som nyligen diplomerades vid en ceremoni i Stockholm.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om att förtroendevalda och medarbetare i Region Värmland ska få utbildning i schyst kommunikation och om att utreda möjligheterna till solenergi på regionens byggnader.

EU-miljoner för att stimulera kompetensförsörjning och främja sysselsättning

Hur kan vi förebygga sjukskrivningar och underlätta återgång till arbete genom att använda anpassade verktyg som utgår ifrån medarbetarnas behov? Det ska ett omfattande projekt titta närmare på. Projektet leds av Region Värmland och har beviljats 30,7 miljoner kronor i EU-anslag.

Seminarium om diagnostisk e-hälsa - "Att ställa diagnos via skärm"

Seminariet belyser etiska dilemman kring diagnostisk e-hälsa - Hur säkrar vi att patienter med störst behov av sjukvårdens resurser inte missgynnas? Och äventyras patientsäkerheten?

Barnbibliotekarienätverksträff

Dagen kommer att ägnas åt att jobba processinriktat med övergripande frågor. I snart två år har vi träffats i vårt nätverk i dess nuvarande form. Nu är tid att stanna upp och reflektera.

GDPR - ett år senare

Vad har hänt sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018?

Informationsmöte för fiberföreningar

Vill byta partner efter varje dans

Vissa ställen som har PRO-dans i Värmland har en märklig regel att man ska dansa de fyra

Vill byta partner efter varje dans

Vill byta partner efter varje dans Vissa ställen som har PRO-dans i Värmland har en märklig regel att man ska dansa de fyra

Juridiken kan stoppa nytt Frankfurtflyg

Karlstad Airport är ett helägt kommunalt bolag. Även om Region Värmland tar över, är offentligt ägda bolag skyldiga att följa LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Åsa Johansson fortsätter som ordförande för Sveriges Allmännytta

Åsa Johansson är numera regionråd i opposition för Socialdemokraterna i Region Värmland och har under föregående period varit ordförande...Peter Stenbom Läkare och ordförande i Region Värmlands etikkommitté Rolf Ahlzén

Lediga jobb

Lärare

Molkoms folkhögskola

Projektledare/lärare

Molkoms folkhögskola

Meriteringstandläkare i ortodonti

Folktandvården Värmland

Övertandläkare/ortodontist

Folktandvården Värmland

Distriktssköterska

Vårdcentralen Skoghall

Sjuksköterska

Medicinkliniken avdelning 9, Karlstad

Fysioterapeut

Habiliteringen, vuxenhabiliteringen, Karlstad