Råd om vård och kontaktuppgifter

Hitta mottagningar, läs om sjukdomar och behandlingar samt logga in till e-tjänsterna. 

Skärpta allmänna råd i Värmland

Trängsel och antalet kontakter mellan människor måste minska. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Värmland beslutat om lokala allmänna råd i länet.

Region Värmlands folkhögskolor

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av våra folkhögskolor.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

En hög med remissutgåvor av Värmlandsstrategin och texten Ditt! Värmland

Värmlandsstrategin

Remissförslaget till Värmlandsstrategin 2040 är här och till och med 18 december kan du vara med och tycka till. Vad är viktigt för dig och platsen du kallar hemma?

Händer formar ett hjärta.

Mänskliga rättigheter

Vi arbetar för respekt för allas lika och okränkbara värde. Läs om hur olika delar av organisationen verkar för mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, jämlikhet och barnets rättigheter.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Kultur- och bildningsnämndens beslut

Kultur- och bildningsnämnden fattade på tisdagen en rad beslut om olika former av stöd för det värmländska kulturlivet kopplat till effekterna av coronapandemin.

Sista dagen för vaccination mot säsongsinfluensan i Värmland

Värmland är nu inne på den sista leveransen av vaccin mot säsongsinfluensan. Detta efter att över 60 000 vaccinerat sig. Nu stänger vaccinationsmottagningarna i länet.

Tilldelningsbeslut för ombyggnation av Centralsjukhuset

Centralsjukhuset i Karlstad ska byggas om i ett projekt som väntas pågå till år 2036. Efter en årslång upphandlingsprocess är nu tilldelningsbeslutet för den första etappen klart.

Industriråd Värmland får fortsatt finansiering

Industriråd Värmland hämtar ny kraft efter bakslaget med indragen finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Industriråd Sverige går in med tillfällig finansiering. Det gör Region Värmland, IF Metall, Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna också.

Ett fortsatt stort behov av Arbetsförmedlingen

Region Värmland har, tillsammans med Eda, Torsby, Arvika och Årjängs kommun skickat en skrivelse till Arbetsförmedlingen för att försöka få den att upprätta kontor längs gränsen mot Norge.

Genom gränsskogar och minnesfragment

Varmt välkommen till seminariet Genom gränsskogar och minnesfragment som avslutar den första delen i det interregionala projektet och den konstnärliga bildningsresan Falnande språk – ur Finnskogen.

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Kunskapsnav Offentlig konst

Inbjudan och program slutseminarium Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd och Region Värmland. I samtal, workshops och föreläsningar knyter vi ihop arbetet med Kunskapsnav offentlig konst i Värmland.

Barnen bemästrar språket i samspel med oss!

Avdelningen för kulturutveckling bjuder in till gemensam utbildningsdag för bibliotek, barnhälsovård och förskola. Välkommen till en intressant förmiddag då vi fokuserar på barns språkinlärning (0-6 år).

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Klart med coronamiljarder till kollektivtrafiken

De tre miljarder som regeringen utlovat i stöd till kollektivtrafiken har nu fördelats av Trafikverket.

Så fördelas miljardstödet ut till kommuner och regioner

Under året har Sveriges regioner och kommuner haft möjlighet att söka 20 miljarder kronor för merkostnader som har uppstått under pandemin.

Petra Svedberg nära kommunchefsjobbet i Sunne

Petra Svedberg nära kommunchefsjobbet i Sunne Petra Svedberg, 39, ser ut att bli ny kommunchef i Sunne....har beslutat att förorda henne till posten. Petra Svedberg, i dag chef för slutenvården inom Region Värmland, var

Värmländsk kultur får miljoner i coronastöd

möjligt, säger kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström (KD). – Kulturlivet har drabbats väldigt hårt av pandemin....kvar ett rikt kulturliv även efter pandemin, säger Elisabeth Kihlström (KD). 5,5 miljoner kronor kommer från

Tre nyheter du inte vill missa

Nu väntar hela Sverige på ett vaccin mot covid-19. På Region Värmland samlas expertisen för att vara så förberedda som möjligt.

Lediga jobb

Sjuksköterska, akutmottagningen

Hälso- och sjukvård, Arvika

Sjuksköterska, akutmottagningen

Hälso- och sjukvård, Arvika

Undersköterska, akutmottagningen

Hälso- och sjukvård, Arvika

Samordnare/lärare, Kyrkeruds folkhögskola

Regional utveckling, Årjäng

Lärare, Kyrkeruds folkhögskola

Regional utveckling, Årjäng

Distriktsläkare, vårdcentralen Skåre

Hälso- och sjukvård, Karlstad

Skötare, sommarvikariat 2021, Karlstad

Hälso- och sjukvård, Karlstad