Råd om vård och kontaktuppgifter

Hitta mottagningar, läs om sjukdomar och behandlingar samt logga in till e-tjänsterna. 

Det du gör spelar roll.

Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet

När vi följer rekommendationerna bromsar vi spridningen av coronaviruset. Det du gör spelar roll.

En hög med remissutgåvor av Värmlandsstrategin och texten Ditt! Värmland

Värmlandsstrategin

Remissförslaget till Värmlandsstrategin 2040 är här och till och med 18 december kan du vara med och tycka till. Vad är viktigt för dig och platsen du kallar hemma?

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen bland annat att säga ja till att Region Värmland ska gå in som delägare i Karlstad Airport AB.

Försvarsuppgörelse kan betyda nytt regemente i Kristinehamn

Ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn med start 2021. Detta är enligt uppgifter till Dagens Nyheter på fredagen en följd av en ännu inte offentligt presenterad uppgörelse mellan regeringen och samverkanspartierna C och L.

E-tjänst för provtagning av barn öppnar på alla regionens vårdcentraler

Den analysmaskin som gick sönder i början av veckan är lagad och e-tjänsten för att beställa covid-19-prov för barn har nu öppnats på alla regionens vårdcentraler.

Region Värmland ska lämna synpunkter på underrättelse från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har meddelat att de överväger att förbjuda Region Värmland att låta gravida medarbetare utföra arbete med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av covid-19.

Alla får hitta sitt sätt

Lena Käld Palmer har alltid varit fysiskt aktiv – både innan och efter att hon blev skadad och började använda rullstol 1989. Och hon har rullat mycket i backar.

100 trappsteg om dagen förändrar livet

Vill du bli starkare, få bättre balans och må bra psykiskt? 100 trappsteg eller armtag per dag är ett enkelt sätt att förändra livet. Välkommen att delta i höstens kampanj för ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa!

100 trappsteg om dagen förändrar livet

Vill du bli starkare, få bättre balans och må bra psykiskt? 100 trappsteg eller armtag per dag är ett enkelt sätt att förändra livet. Välkommen att delta i höstens kampanj för ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa!

Remisskonferens Värmlandsstrategin

Onsdagen den 23 september klockan 10:00–11:30 är du välkommen till en livesänd konferens där vi tittar närmare på remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040, väcker tankar och samtalar. Bidra genom att skicka in din fråga!

100 trappsteg om dagen förändrar livet

Vill du bli starkare, få bättre balans och må bra psykiskt? 100 trappsteg eller armtag per dag är ett enkelt sätt att förändra livet. Välkommen att delta i höstens kampanj för ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa!

Systemiskt möte - utbildning samtalsledare

Utbilda dig till samtalsledare i metoden systemiskt möte. Dialogmetoden systemiskt möte utvecklar och stärker arbetsgruppens "kollektiva intelligens", främjar lärande och utveckling i komplexa organisationer och skapar delaktighet och känsla av sammanhang.

Regionen: Majoritet vill gå vidare med flygplatsen

Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade på avslag. Region Värmland har för avsikt att gå in som delägare i Karlstads... Enligt förslaget som finns ska Region Värmland från och med årsskiftet stå för 50 procent av

Regionstyrelsen säger ja till flygplatsförslaget

röster emot så har regionstyrelsen sagt ja till att Region Värmland köper in sig i Karlstad flygplats....Förslaget innebär att Region Värmland köper 9 procent av Karlstads flygplats.

Fler tar lån för att klara krisen

Almi Företagspartner Värmland ägs av staten till 51 procent och Region Värmland till 49 procent.

Regionen ger miljoner till Karlstad Airport

Regionen ger miljoner till Karlstad Airport Nu är det klart att Region Värmland går in och medfinansierar Karlstad Airport tillsammans...till max 40 miljoner kronor tillsammans. Region Värmland går in med max 20 miljoner kronor per år.

Nu ska gravida slippa vårda covidpatienter

Ända sedan början av coronapandemin har Vårdförbundet Värmland diskuterat med Region Värmland om gravidas situation....Arbetsmiljöverket överväger därför att från och med den 15 oktober 2020 förbjuda Region Värmland att låta gravida utföra arbetsuppgifter med patienter