Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt möte på onsdagen fattade kultur- och bildningsnämnden bland annat beslut om medel till Stiftelsen Dalslands kanal och om en budgetväxling.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med onsdagens sammanträde bland annat beslut om att föreslå regionstyrelsen att besluta om överlåtelse av Vårdcentralen Grums.

Region Värmland överklagar beslut om höjning av sociala avgifter för personalparkeringar

Skatteverket anser att Region Värmland erbjuder sina anställda parkeringsplatser till ett för lågt pris, och att regionen därför ska betala högre arbetsgivaravgifter. Skatteverket kräver organisationen på 4,2 miljoner kronor.

Språket avgörande när könsklyftan växer

En av årets sommarpratare, Emma Leijnse, gästade mötesplats Värmland läser förra veckan. I ett filmklipp ger hon sin syn på vad det innebär att tjejer kunskapsmässigt drar ifrån killar. Språket är centralt för att vända en farlig utveckling.

Ställningstagande som kan rädda liv

På måndag inleds Donationsveckan som är Socialstyrelsens årligen återkommande kampanjvecka med syfte att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. – Att ta ställning för organdonation kan rädda en annan människas liv, säger Annie Persson.

Värmlandsstrategin – workshop 2

Hur ska vi skapa det Värmland vi behöver och vill ha i framtiden? I den sista workshopen fokuserar vi på åtgärder och prioriteringar som kan bidra till länets utveckling. Dina synpunkter är viktiga i framtagandet av en ny Värmlandsstrategi!

Seminarium om screeningetik

Välkommen till ett seminarium där screeningens för- och nackdelar diskuteras utifrån ett etiskt perspektiv.

Värmlands bokfestival

I november varje år arrangeras Värmlands bokfestival, där priset Årets Värmlandsförfattare och Region Värmlands litteraturstipendium delas ut.

Värmlands bokfestival

I november varje år arrangeras Värmlands bokfestival, där priset Årets Värmlandsförfattare och Region Värmlands litteraturstipendium delas ut.

Tobacco Endgame – ett Rökfritt Sverige 2025

Du som arbetar i en verksamhet som bidrar till ett minskat tobaksbruk i Värmland är välkommen till en träff där du kan få inspiration och ökad kunskap om tobak och tobaksprevention.

Plus Kinship center utan bidrag: "Folk gråter" Nyheter

lokaler och är beroende av bidrag från både kommunen, Region Värmland och ett antal stiftelser.... – Kultur- och fritidsnämnden sa nej redan i våras till bidrag 2020 och Region Värmland signalerar att de måste ta motsvarande beslut i

Svenska rallyt kan få 12 miljoner

Svenska rallyt kan få 12 miljoner kronor totalt från Region Värmland och Karlstads kommun....2018 beslutade kommunalförbundet Region Värmland att satsa 2,4 miljoner under tre år på projektet "VM-rally över gränsen".

Troligt ja till S-motion om Fryksdalsbanan

Regionen kommer troligen att utreda om det går att jobba för en elektrifiering av Fryksdalsbanan. Detta efter en motion från socialdemokraten Åsa Johansson.

Ungdomsmottagningar kan få 3,6 miljoner

På tisdag föreslås regionstyrelsen besluta att Region Värmland ska rekvirera knappt 3,6 miljoner.

Förstudie regional strategi för integration

samt Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och Arbetsförmedlingen.

Lediga jobb

Kurator, vuxenhabiliteringen, Värmland

Hälso- och sjukvård, Karlstad

Distriktssköterska, akutmottagningen

Hälso- och sjukvård, Karlstad

Avdelningschef, uppvakningsavdelningen

Hälso- och sjukvård, Karlstad

Sjuksköterska, neuropsykiatriska mottagningen

Hälso- och sjukvård, Karlstad

Specialpedagog, Kristinehamns folkhögskola, KPS

Regional utveckling, Kristinehamn