Råd om vård och kontaktuppgifter

Hitta mottagningar, läs om sjukdomar och behandlingar samt logga in till e-tjänsterna. 

Vaccinspruta ges i en arm.

Vaccination mot covid-19

Nu kan du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccinering mot covid-19. Har du frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se finns faktagranskad och säker information.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Region Värmland är en av Värmlands största arbetsgivare. Vi har cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för en livskvalitet i världsklass.

Skog och texten Värmlandsstrategin 2040.

Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.

Ord som respresenterar en demokrati

Demokratin 100 år

Sveriges demokrati fyller 100 år och det vill vi fira i hela Värmland. Tillsammans lyfter vi demokratifrågor genom samtal, digitala seminarier, workshops och andra aktiviteter.

Region Värmlands folkhögskolor

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av våra folkhögskolor.

Kvinna tittar på telefon

Nya telefonnummer

Vid telefonkontakt med Region Värmland ska 010-telefonnummer användas. Tidigare telefonnummer är stängda.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat om beslut om årets delårsrapport.

Värmlands bokfestival blir åter en mötesplats på Nöjesfabriken

Den 19-20 november öppnar Nöjesfabriken åter dörrarna till Värmlands bokfestival. Som arrangör är Region Värmland glad över att åter kunna erbjuda en bokfestival på plats i Nöjesfabrikens lokaler i Karlstad.

Vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år

Efter höstlovet startar vaccinationen mot covid-19 för barn 12 år eller äldre som är folkbokförda i Värmland. Vaccinationen är gratis och kommer att ges i skolan. På fredag får alla berörda barn ett brev hemskickat med information om hur vaccinationen går till.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutades bland annat om att utreda möjligheten att införa Min barnmorska och att ta fram förslag för att öka tillgängligheten till Region Värmlands digitala vårdcentral.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Den regionala utvecklingsnämnden hade på tisdagen sammanträde och beslutade bland annat om medel till ett projekt för att bland annat få fler unga att läsa vidare.

Regional träff: Agenda 2030

Region Värmland och Glokala Sverige bjuder in till en digital halvdag med fokus på mål 12 i Agenda 2030, "Hållbar konsumtion och produktion". En dag för kunskapsinhämtning och fördjupande nedslag i hur vi kan uppnå en mer hållbar konsumtion och produktion.

Det högst nyttiga linet

Välkomna till en kväll om linet! Hur kan linolja och linoljefärg användas mer inom skolan? Vilka fördelar har lin som fiber och material?

Mikael Vallström om det samtida svenska klassamhället

Hur ser det samtida svenska klassamhället ut? Vilken inverkan har det på demokratin och vad behövs för att fler röster ska bli hörda i det offentliga samtalet?

Läs med mig som är liten!

Hur kan högläsning, i dialog mellan vuxen och barn, ge en vidgad upplevelse av bilderboken samt skapa gemenskap och trygg samvaro? Välkommen till en kunskapsdag om små barns språkutveckling.

Nazem Tahvilzadeh om att utveckla arenor för demokratin

Hur fungerar våra offentliga rum och arenor för demokratin? Hur kan befintliga rum stärkas och hur skapar vi nya? I den här föreläsningen problematiseras vanliga politiska insatser för att stärka demokratin så som medborgardialoger, folkbildning och samverkansprojekt för civilsamhället.

Insändare: Acceptansen för droger har ökat – det kostar liv

Dels är det en fråga om en havererad missbruksvård, dels är det en fråga om att psykiatrin i Värmland inte har den kapacitet som krävs....problemen i det postindustriella "smala-sussie"-Värmland. Grums, Säffle, Årjäng Arvika, Eda. Detta är en fråga som binder oss samman.

Fortsatt låg smittspridning i länet

Fortsatt låg smittspridning i länet Enligt preliminära siffror från Region Värmland konstaterades 34 nya fall av covid-19 i länet under

Bättre arbetsmiljö och förutsättningar på jobbet

Gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner Ulric Andersson Gruppledare i Region Värmland och ledamot i primär och äldreomsorgsberedningen på SKR...

Örebroare döms för grovt bedrägeri – lurade Medborgarskolan på stora summor: ”Rejäl smäll”

Mannen ska under 2011 börjat jobba för Medborgarskolan för region Värmland/Örebro. Mellan 2015 och 2017 arbetade han där som handläggare och kursansvarig.

Denny, 30, och Robin, 32,blev svårt sjuka i covid-19

De hade varken åldern emot sig eller någon underliggande sjukdom. Ändå blev Robin Trtak, 32, och hans yngre bror Denny, 30, så svårt sjuka i...