Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Regionfullmäktige den 22 oktober

Se direksänd fullmäktige från Sessionsalen i Karlstad.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Trio uppmärksammades vid årets utdelning av Folkrörelsestipendiet och Frödingstipendiet

En ideell rörelse som lånar ut sport- och fritidssaker till de som behöver. Samt två artister som med personligt musikskapande satt Värmland på kartan. Dessa premierades då Region Värmland delade ut 2019 års Folkrörelsestipendium och Frödingstipendium.

Genom AiR Värmland fortsätter konstnären Maria Andersson närma sig Gustaf Fröding

I samband med ett konstnärsresidens i Turkiet hittat hon spår av Gustaf Frödings Tre trallande jäntor. Nu har konstnären Maria Andersson ett residens på Alsters herrgård i Karlstad. Där kommer hon att verka i omgångar och sommaren 2020 blir det en utställning.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om Region Värmlands första delårsrapport.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med torsdagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden fattades bland annat beslut om att utreda om Karlstads tätortstrafik kan utvidgas till att omfatta även Hammarö.

Ett län för alla — utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinder

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder in till en utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinderpolitik.

Nätverksträff för tobaksavvänjare i Värmland

Alla tobaksavvänjare i Värmland är välkomna till höstens nätverksträff. Träffen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte, inspiration och ökad kunskap inom kvalificerad rådgivning om tobak.

Utbudsdagar för scenkonst och konstnärliga workshops

Den 24–25 oktober 2019 genomför vi två utbudsdagar där vi visar upp både scenkonstutbud och utbudet av konstnärliga workshops till skolorna i Värmland.

Utbudsdagar för scenkonst och konstnärliga workshops

Den 24–25 oktober 2019 genomför vi två utbudsdagar där vi visar upp både scenkonstutbud och utbudet av konstnärliga workshops till skolorna i Värmland.

Lediga jobb

Kock/kallskänka, Regionens hus

Regionservice, Karlstad

Sjuksköterska, ambulanssjukvården

Hälso- och sjukvård, Kristinehamn

Sjuksköterska, barn- och ungdomspsykiatrin

Hälso- och sjukvård, Karlstad

Hygiensjuksköterska, Smittskydd Värmland

Hälso- och sjukvård, Karlstad

Undersköterska, operationsavdelningen

Hälso- och sjukvård, Arvika

Sjuksköterska, operationsavdelningen

Hälso- och sjukvård, Arvika