Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Karlstadsbuss tidigarelägger sommartidtabellen

Karlstadsbuss tidigarelägger sommartidtabellen med två månader. Redan på måndag, den 6 april, går Karlstadsbuss över till sommartidtabell.

Region Värmland öppnar för stöd till ideella kulturarrangörer

För att mildra coronautbrottets effekter för kulturlivet öppnar Region Värmland nu för att betala bidrag till ideella kulturarrangörer som tvingats ställa in och förskott på redan beviljade bidrag till kulturverksamheter som riskerar att få problem med likviditeten.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med kollektivtrafiknämndens sammanträde på fredagen fattades bland annat beslut om att föreslå att flera tåghållplatser på Värmlandsbanan återöppnas.

Den regionala utvecklingsstrategin (Värmlandsstrategin) skjuts upp

Vid sitt sammanträde 27 mars beslutade den regionala utvecklingsnämnden att på grund av det rådande läget stoppa och skjuta upp den regionala utvecklingsstrategin, även kallad Värmlandsstrategin. Dessutom beviljas Visit Värmland medel för att stödja besöksnäringen.

All tandvård som inte är akut ställs in

Folktandvården Värmland ställer in all tandvård som inte är akut. Beslutet är en del av den omställning som vården genomför för att möta coronautbrottet.

Remisskonferens för Värmlandsstrategin – inställd

Obs! Remissdialogen och konferensen skjuts på framtiden på grund av det rådande läget. Mer information kommer längre fram.

Konferens om suicid och manlighet

I september är det dags för årets konferens om suicid och suicidprevention. I år är temat suicid och manlighet.

Hållbart företagande i Säffle, del 3

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning? Öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta då i seminarieserien ”Hållbart företagande”.

IVA-platserna sinar i landet – stor osäkerhet om de kommer att räcka

fort, säger Tobias Kjellberg, sjukvårdsledare på Region Värmland. SVT: — Klarar ni 40 vårdplatser?

IVA-platserna sinar i landet – stor osäkerhet om de kommer att räcka

fort, säger Tobias Kjellberg, sjukvårdsledare på Region Värmland. Klarar ni 40 vårdplatser?

Karlstadspolitiker: "Pengarna gör rejäl skillnad"

– För Region Värmland och alla kommuner i länet är förstärkningen naturligtvis mycket välkommen.

Corona: Smittan sprider sig på äldreboenden -men inte i Värmland

Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Värmland. 43 kommuner uppger för Ekot att de har...finns skyddsutrustning till alla boenden. Region Värmland rapporterade två nya fall av covid-19 under torsdagen.

Nu kan stockholmare få vård i Värmland

Samtidigt kan det bli så att Region Värmland tar emot patienter från huvudstaden. – Vi är...Därför gick det ut en förfrågan till personalen i Region Värmland, med frågan om de hellre vill arbeta i Stockholm.