Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Region Värmland får närmare 25 miljoner ur kömiljarden

Region Värmland kommer att få ta del av den andra delen av de prestationsbaserade utbetalningarna till regionerna inom ramen för kömiljarden. Enligt preliminära siffror rör det sig om cirka 25 miljoner kronor.

Fortsatt starkt miljöarbete i Region Värmland

Region Värmland bedriver ett fortsatt starkt miljöarbete. Det visar rapporten ”Öppna jämförelser miljöarbetet i regionerna 2019”, nyligen utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om samarbetsavtal med Svenska Rallyt och möjligheter till hållbart resande för regionens medarbetare.

Energisatsning med resultat – fler värmlänningar väljer solceller

Sedan våren 2018 har Region Värmland samordnat arbetet med att stötta fler i övergången till förnybar energianvändning. Resultatet av satsningen visar på ett stort intresse för energi- och klimatrådgivning. Och allt fler installerar solceller.

Många barn och ungdomar har upptäckt bokfestivalen

Hela 1 500 barn och ungdomar från skolor runt om i Värmland kommer till Värmlands bokfestival på fredag. Den dag då programmet är speciellt utformat för en ung publik.

Värmlands bokfestival

I november varje år arrangeras Värmlands bokfestival, där priset Årets Värmlandsförfattare och Region Värmlands litteraturstipendium delas ut.

Tobacco Endgame – ett Rökfritt Sverige 2025

Du som arbetar i en verksamhet som bidrar till ett minskat tobaksbruk i Värmland är välkommen till en träff där du kan få inspiration och ökad kunskap om tobak och tobaksprevention.

Kultur och hälsa – en konferens för framtiden

Kultur är viktigt för folkhälsan. Flera studier visar på det positiva sambandet mellan kulturupplevelser, eget skapande, hälsa och livskvalitet. På många håll bedrivs utvecklingsarbete kring hur kulturaktiviteter kan komplettera traditionella metoder, i synnerhet inom vård och omsorg samt inom folkhälsoarbetet.

Offentlig konst som kulturarv

Välkommen till del 5 av Statens konstråds kunskapsnav om offentlig konst i samarbete med Region Värmland. Denna dag handlar om offentlig konst som kulturarv.

Barnkonventionen blir lag 2020

Region Värmland bjuder in till konferens. Konventionen om barnets rättigheter blir lag 2020. Värmland visar vägen!

Bilist körde på person - smet från platsen

Den skadade personen är förd i ambulans till Centralsjukhuset i Karlstad. Skadeläget är ännu oklart.

Bokfestival satsar på barn och unga

I år hoppas och tror arrangören – region Värmland – på ännu fler, för festivalen växer för varje år.

Storpublik mötte Guillou och Kilselever på bokfestival

Viveca och Bengt, Hans och Oscar Egentligen är Region Värmlands bokfestival - riktad inte minst till en ung läsekrets

Rekordmånga skolelever på bokfestival Om P4 Värmland

En del av Region Värmlands uppdrag är att främja läslust bland skolbarn säger

Biskopen: Ge barnen hemska berättelser

barn", som arrangerades av länsstyrelsen och Region Värmland. Foto: Helena Karlsson