Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden beslutade i samband med fredagens sammanträde att två tåghållplatser som tidigare stängts ska öppnas på prov med start i december 2019: Oleby och Rottneros.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

På sitt möte på torsdagen yttrade sig kultur- och bildningsnämnden om ett förslag om att inrätta en nationell institution för mänskliga rättigheter. Nämnden ska också se över formerna för sina priser och stipendier.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid onsdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden ställde sig nämnden bakom förslaget om en ny tandklinik i Inre hamn i Karlstad. Därtill föredrogs månadsrapporten för mars, som visar att nettokostnadsutvecklingen fortsätter att sjunka.

300 unga på kulturfestival i Säffle

300 ungdomar, 60 meter konst och tre scenföreställningar. Unga kreatörer träffas i Säffle den 17–19 maj för Ung kultur möts (UKM) regionfestival. Nytt för i år är att festivalen samarrangeras med Västra Götaland.

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Välkommen till en första nätverksträff för att gemensamt kraftsamla för ett minskat tobaksbruk i Värmland!

Värdet av konst

Välkommen till del 3 Statens konstråds kunskapsnav offentlig konst. Dagen i juni, som är lokaliserad till Säffle, handlar om att förstå och utnyttja värdet av konst. Gästföreläsare är kulturredaktör och journalist Karolina Modig.

Läsklyftan

– en dag om språk, jämlikhet och empowerment

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

De har siktet på mello

Projektet medfinansieras av Region Värmland, Arvika Kommun och Hedmarks Fylkeskommun.

Kyrkerud – Värmlands konstigaste skola

Kyrkeruds folkhögskola ligger under Region Värmland och har ett stort område med flera byggnader till sitt förfogande.

De digitala vårdrummen har stått tomma i flera år

upp sig för ett digitalt möte. Det är en del i Region Värmlands arbete för att göra vården mer digital....Då kommer det att börja användas, säger Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg på Region Värmland.

Den sjungande läkaren

verksamhetschef för Patientsäkerhetscentrum inom Region Värmland.

Lediga jobb

Sjuksköterska

Allmänpsykiatrisk slutenvård, avdelning 45, Karlstad

Registrator/dokumentcontroller

Kansliavdelningen, Region Värmland

Undersköterska

Uppvakningsavdelningen, Karlstad

Tandhygienist

Specialistkliniken för parodontologi

Psykolog

Första linjen unga norra

Arbetsterapeut

Barn- och ungdomshabiliteringen, Värmland

Klinisk farmaceut

Läkemedelsenheten