Till startsidan

Allmän kurs i Filipstad

Du kan välja allmän kurs, för att fullfölja dina gymnasiestudier, via vår skola och studera i Filipstad.

Utbildningsort: Filipstad

Kurstyp: Allmän kurs

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100 procent

Start hösttermin: augusti

Sista ansökningsdag hösttermin: 15 april

Start vårtermin: januari

Sista ansökningsdag vårtermin: 15 oktober

Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)

Grupparbete

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill fullfölja dina gymnasiestudier. Här studerar du i din egen takt, på den nivå du befinner dig. Kursen hålls i centrala lokaler, i Filipstad.

Allmän kurs har stora möjligheter att anpassas efter din förmåga och ditt sätt att lära dig. Kursen passar för den som har gått grundskolan helt eller delvis, eller har gått i skolan i ett annat land. Den passar också för dig som har gått på gymnasiet, men saknar grundläggande behörighet.

Utbildningen ökar din förståelse för samhället och samhällsfrågor och därigenom dina möjligheter att påverka din egen situation.

Kurstiden varierar beroende på vilka förkunskaper du har. Ett år är den kortaste kurstiden för att få ett studieomdöme.


Mål för utbildningen 

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola eller universitet
 • Insikt om FN:s globala mål, Agenda 2030
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt i att arbeta självständigt
 • Stärkt självkänsla och självförtroende

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att nå behörighet i de ämnen som krävs för grundläggande behörighet till högre studier. Utbildningen utgår från de studerandes intressen, förkunskaper och det som sker i samhället.


Ansök här

Kursen är 39 veckor per läsår. Kursen bygger på att du ska klara ditt skolarbete under skoltid utan att behöva hemstudier.

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande temadagar.

Under skoldagen har du tillgång till dator. Övrigt studiematerial och ev lärobok ordnar du själv.

Förutsättningar och urval

Skolans allmänna kurser vänder sig till dig som saknar grundskole- och/eller gymnasieutbildning, eller som behöver förbättra dina kunskaper från grundskola eller gymnasium.

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder, vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Vi prioriterar dig som har kort utbildning.

Allmän kurs på gymnasienivå

Allmän kurs på gymnasienivå ger grundläggande behörighet för högre studier. Tiden för att nå gymnasiebehörighet varierar och beror på tidigare skolgång och arbetslivserfarenhet.

Allmän kurs på grundnivå

Studie- och yrkesförberedande kurs på grundnivå förbereder för vidare studier på gymnasienivå och arbeten i yrken inom vård, omvårdnad, kök, barnomsorg och lokalvård. Detta är en kurs för dig som inte har svenska som modersmål, men som klarat SFI eller motsvarande.

Denna kurs är lokaliserad till Karlstad och Filipstad.

Ansökan sker:

 • Digitalt via Schoolsoft på skolans hemsida

För att din ansökan ska vara fullständig bifogar du:

 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier, skannas digitalt
 • Personligt brev

Antagningsprocessen:

 • Ansökan tas emot och kontrolleras.
 • Du får en bekräftelse via mail på att ansökan är registrerad. Vid ofullständig ansökan ombeds du via mail inkomma med kompletteringar.
 • Vid fullständig ansökan kontaktar skolan dig för en antagningsintervju. Intervju kan ske fysiskt eller digitalt.
 • Efter urvalsprocessen är klar skickas ett skriftligt besked, via mail, med information om att du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag.
 • Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.
 • I samband med att du tackar ja till en erbjuden plats ska du betala en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.
 • Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår.

Intyg, behörigheter och studieomdöme

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Det finns också möjlighet att uppnå:

 • Grundskolebehörighet för att kunna söka olika utbildningar på gymnasienivå
 • Grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier
 • Särskilda behörigheter i gymnasiegemensamma ämnen

Efter ett års heltidsstudier har du rätt till ett studieomdöme. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Vi följer folkbildningsrådets riktlinjer för detta. Studieomdömet används i urvalsprocessen till högre studier.

Studieplanering och studievägledning

 • Molkoms folkhögskola erbjuder studievägledning vid behov
 • En studieplan tas fram av studievägledare och/eller biträdande rektor tillsammans med den studerande vid kursstart och uppdateras varje termin
 • För collegeåret finns även studievägledare vid Karlstads Universitet för att diskutera framtida studieval
 • Varje klass har en till två mentorer som ansvarar för att uppföljnings- och avstämingssamtal genomförs med varje studerande en-två ggr per termin.