Till startsidan

Ordningsregler

För att skolan ska kunna erbjuda en god studiemiljö är det nödvändigt att alla tar ansvar för skolan, dess lokaler och inventarier, visar hänsyn, ger varandra arbetsro och en drogfri miljö.

  • Du som studerande är skyldig att närvara och delta i skolans verksamhet.
  • Husdjur är inte tillåtna i skolans lokaler.
  • Rökning endast på anvisad plats.
  • Bilparkering är tillåten endast på skolans parkeringsplatser. OBS! Vissa parkeringsplatser är förhyrda för personal.
  • Du som allvarligt bryter mot skolans regler, uppträder alkohol- eller drogpåverkade eller på annat sätt störande, riskerar att sägas upp från internatet eller skiljas från skolan.
  • Som studerande är du ersättningsskyldig för genom ovarsamhet uppkomna skador på lokaler och inventarier såväl i skolan som i elevhemmen.
  • För boende på skolans internat gäller särskilda regler utöver dessa. I övrigt råder elevhemsmöten över ordningen på elevhemmen.

Dessa regler är framtagna av skolans personal. Rektor fastställer skolans ordningsregler. Förslag till ändring av ordningsregler lämnas skriftligt till rektor som överlägger i frågan med skolråd och personalen.