Till startsidan

Påverka din studietid

Folkhögskolan är en fri skolform som inte styrs av centralt formulerade läroplaner.

Folkhögskolor har alltså möjlighet att fritt utforma kurser beträffande innehåll och arbetsformer. Denna frihet innebär att både skolan och du som studerande har ansvar – inte bara för val av arbetsformer utan även för innehållet i kursen.

Lektionstiderna finns angivna på schemat och närvaron är obligatorisk. Sen ankomst till lektionerna accepteras inte. Som lektionspass räknas även information, föreläsningar, temadagar, friluftsdagar osv.

Om FSR på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Skolråd

Skolrådet arbetar som ett samordningsorgan för alla kurser och linjer på skolan. Skolrådet består av biträdande rektor, representanter från personal och en studeranderepresentanter för varje kurs. Skolrådet diskuterar och kan besluta om bland annat kommittéer och gemensamma aktiviteter samt förbättringar på skolan.

Studerandekår

Alla studerande kan bilda en studerandekår. Studerandekåren väljer en styrelse, det så kallade studeranderådet med representanter från de olika kurserna på skolan.
Sveriges förenade studentkårer, SFS, har en vuxensektion där studerande på folkhögskola är välkomna.

Om SFS på Sveriges förenade studentkårers webbplats