Till startsidan

Hur kan elever själva engageras i urvalsprocessen av film? Hur kan skolbio vara en integrerad del i kommunens arbete med barn och unga? Det är några av de frågor som diskuteras under inspirationsträffen.

Du kommer också få möjlighet att inspireras av skolbioarrangörer från Kristinehamn, Mark och Sunne.

Målgrupp

Pedagoger, tjänstepersoner inom kultursektorn och arrangörer.

Program och anmälan

Mer om inspirationsträffen och anmälan (vgregion.se)

Sista anmälningsdag är fredag 17 maj.