Region Värmland logga

Jobba med oss inom psykiatrisk öppenvård

Inom psykiatrisk öppenvård tar vi emot patienter från hela Värmland. Vi bedömer, utreder och behandlar alla typer av svårare ­psykiatriska tillstånd.

Personal samtalar.

Inom psykiatrisk öppenvård arbetar cirka 290 medarbetare. Inom området finns yrkesprofessioner som läkare, psykologer och sjuksköterskor med flera.

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i Arvika, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby. Vi bedömer, utreder och behandlar alla typer av svårare psykiatriska tillstånd.

Vi erbjuder även vård och behandling inom traumatisk stress, ätstörningar, opiatberoende och neuropsykiatrisk sjukdom för patienter i hela Värmland. Dessa mottagningar finns i Karlstad. 

Verksamhetsområdet samordnar också läkare som gör sin specialisttjänstgöring inom psykiatri i Värmland.

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar

Mottagningarna har som uppdrag att bedöma och utreda samt erbjuda stöd och behandling vid alla typer av specialistpsykiatriska tillstånd.

Centrum för traumatisk stress

Centrum för traumatisk stress tar emot vuxna patienter med komplex PTSD och/eller dissociativa syndrom. Mottagningen arbetar även konsultativt och med handledningsuppdrag.

Centrum för ätstörningar

Centrum för ätstörningar bedriver specialiserad ätstörningsbehandling i öppenvård. Mottagningen arbetar även konsultativt och med handledningsuppdrag.

Laromottagningen

Den läkemedelsassisterade rehabiliteringen vid opioidberoende (LARO) har som uppdrag att utreda och behandla personer i Värmlands län som har mer än ett (1) års dokumenterat beroende av opioider. Mottagningen arbetar även konsultativt och med handledningsuppdrag.

Till mottagningen hör också ett RACT-team. RACT står för ”Resursgrupps Assertive Community Treatment” och är en metod för vård- och stödsamordning.

Neuropsykiatriska mottagningen

Mottagningen genomför neuropsykiatriska utredningar med breda frågeställningar. Mottagningen arbetar även konsultativt och med handledningsuppdrag.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad