Region Värmland logga

Jobba med oss på laboratoriemedicin

Till laboratoriemedicin hör specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin.

Två personal bland provrör.

Klinisk kemi

Vi tar emot patienter för provtagning inför läkarbesök. Genom våra undersökningar får vi mätdata som vi analyserar och tolkar för att därefter ge stöd för diagnos och ge underlag för behandling. 

Inom klinisk kemi är vi cirka 200 medarbetare som bland annat består av biomedicinska analytiker, kemister och läkare. Många av oss arbetar på någon av våra vårdcentraler runt om i Värmland. 

Vårt huvudlaboratorium med dygnet runt-verksamhet finns på Centralsjukhuset i Karlstad. Huvudlaboratoriet ger service åt både Centralsjukhuset, vårdcentralerna i länet och flera externa beställare. Våra laboratorier ligger i den tekniska framkanten inom vårt område. 

Klinisk mikrobiologi

Vårt mikrobiologiska laboratorium utför analyser av prover som tas vid utredning av olika infektionssjukdomar orsakade av bakterier, virus, svampar och parasiter. 

Vi som arbetar på klinisk mikrobiologi är biomedicinska analytiker, substrattekniker, molekylärbiologer, mikrobiologer, vårdadministratörer och läkare. 

Vi finns på Centralsjukhuset i Karlstad och vi ansvarar för att utreda patientprov och hygienprov genom odling, mikroskopi, analys av antigen och antikroppar eller med molekylärbiologisk metodik. Dessutom ansvarar vi för immunologisk diagnostik vid misstänkt inflammatorisk systemsjukdom och glutenintolerans.

Klinisk patologi 

Klinisk patologi ansvarar för diagnostik av vävnads- och cellprover som är en del i utredning och ställningstagande till behandling vid tumörsjukdomar och andra akuta kroniska tillstånd.

Inom klinisk patologi är vi drygt 35 personer som bland annat är läkare, biomedicinska analytiker, vårdadministratörer, cytodiagnostiker och obduktionstekniker. Du hittar oss på Centralsjukhuset i Karlstad.

Klinisk patologi bedriver tillsammans med klinisk kemi mottagning för patienter på fertilitetslaboratoriet. Vi ansvarar för administrationen och diagnostik av den gynekologiska cellprovskontrollen i Värmland. Vi ansvarar också för obduktioner och Karlstadområdets bårhus samt deltagandet och iordningsställandet inför avsked av avlidna. 

Transfusionsmedicin

Inom transfusionsmedicin utför vi blod-, plasma och trombocyttappning. Vi gör också de blodgruppsserologiska analyser som krävs för att patienten ska få rätt blod. 

Blodtappning finns på GeBlod i Karlstad, på sjukhusen i Arvika och Torsby samt på laboratorierna vid landstingets vårdcentraler i Kristinehamn, Sunne, Säffle och Hagfors. Vår personal i Karlstad består av drygt 35 personer som bland annat är läkare och biomedicinska analytiker.

Behovet av blod och blodenheter varierar och kan ändras fort inom sjukvården. Blod behövs bland annat vid cancerbehandling, större operationer eller trafikolyckor där blodet ofta är direkt livsavgörande. Blodplasma ges till patienter och används också vid tillverkning av läkemedel.

Vi tar emot studenter som studerar till biomedicinska analytiker. Vi tar också emot studiebesök efter överenskommelse och anordnar utbildning för och information till våra kunder.

Hitta ditt skäl #365
Hitta ditt skäl #365 Vi kan hitta olika skäl varje dag för att jobba i Region Värmland. Välkommen att hitta ditt skäl!

Flytta till Värmland!

Funderar du på att flytta till Värmland? Ta reda på mer om att leva och bo i Värmland. Du kan också kontakta vår HR-avdelning för mer frågor om att flytta till Värmland.

Här hittar du till kommuneras inflyttarsidor.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad