Region Värmland logga

Jobba med oss på njurmedicinkliniken

På njurmedicinkliniken vårdar vi patienter med njursjukdomar, både akuta och kroniska samt patienter med akutmedicinska tillstånd.

Vårdpersonal har ögonkontakt och stöttar patient.

Vi erbjuder individuell inskolning, och ett webbaserat utbildningsprogram kring njursjukdomar och olika behandlingar FLC (fresenius learning program).
Vill du börja på dialysmottagningen så genomgår du ett utbildningsprogram under ett antal veckor och får ditt dialyskörkort när du är klar.

Vår personal består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator samt dietist. Vi tar emot många studenter och är stolta över att dom trivs hos oss.

Det här är njurmedicinkliniken

Avdelning 33

Avdelningen är länets specialistenhet för inneliggande njursjuka patienter som har en akut eller kronisk njursjukdom. Avdelningen utreder och behandlar vid misstänkt njursjukdom samt tar hand om patienter för postoperativ vård efter en njurtransplantation

Vi har planerad vård där patienten läggs in för att göra en njurbiopsi eller få en AV-fistel /CDK för att kunna få sin dialysbehandling.

Dialysmottagningar

Vi har tre dialysmottagningar i länet, i Karlstad, Arvika och Torsby.

På dialysmottagningarna erbjuder vi patienter som har en njursjukdom dialys.
Det finns två olika behandlingsalternativ, påsdialys och bloddialys, båda kan patienten lära sig att sköta själv antingen i sitt hem eller på mottagningen. Hembehandling gör det möjligt för patienten att kunna leva ett aktivt liv trots kronisk sjukdom. Patientens individuella förmåga är avgörande för hur mycket av behandlingen hen klarar att sköta själv.

Hemodialys är en behandling som innebär att man renar blodet från slaggprodukter och olika toxiska ämnen, avlägsnar överskottsvatten samt reglerar elektrolyter. Dialysbehandling ordineras vid svår njursvikt, uremi, som kan vara akut eller kronisk. Behandling startas i regel när njurfunktionen minskat till 5–10 procent av den normala. Vid hemodialys renas blodet utanför kroppen. Det krävs bra tillgång till blodbanan för att kunna utföra dialys. Vid dialys används en kärlaccess som kan vara en Arterio-Venös fistel (AV-fistel) eller en Central dialys kateter (CDK).

Hemdialys, bloddialys i hemmet, innebär att patienten sköter sin dialysbehandling själv i sitt hem.

Utbildning och maskinträning får patienten hos oss under cirka tio veckor av sjuksköterskor på dialysen i Karlstad. Innan man kan starta sin behandling i hemmet behövs en viss bostadsanpassning, som görs kostnadsfritt av kommunen. Fördelar med att ta hem sin behandling är patienten själv väljer när hen vill dialysera sig. Med hemdialys så finns möjligheten att dialysera mer och oftare än vad som erbjuds på sjukhuset.

Självdialys är ett alternativ för patienter som inte kan ha sin behandling i hemmet, men ändå vill sköta sin behandling själv. Här kan hen själv påverka sina dialystider och dialysdagar så långt det är möjligt, vilket kan underlätta för den som arbetar eller går i skolan.
Patienter som väljer självdialys utbildas hos oss under ett antal veckor. När hen har fått sitt dialyskörkort kan patienten själv ta ett större ansvar för sin behandling.

PD är förkortning av peritoniealdialys. Detta är en behandling där blodet renas mot en dialysvätska som förs in i bukhålan via en speciell slang. Bukhinnan fungerar som filter mellan blodet och dialysvätskan. På detta vis filtreras slaggämnen över från blodet via bukhinnan till dialysvätskan.

PD är en självdialysbehandling som patienten sköter hemma och är vårt förstahandsalternativ vid dialysbehov där inga medicinska hinder finns. Patienten tränar med hjälp av våra sjuksköterskor under några veckor för att sen sköta det själv.

Patienter remitteras hit både från öppen-och slutenvården

Mottagningen ansvarar för behandling av patienter med njursjukdomar och kronisk njursvikt. Huvuduppgiften är att bromsa utveckling av kronisk njursvikt och förlänga patientens tid utan dialysbehandling.
På mottagningen utreder vi patienter och deras eventuella donatorer inför njurtransplantation. Vi följer upp patienter efter njur- och pankreastransplantationer med både sjuksköterske- och läkarbesök.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad