Region Värmland logga

Jobba med oss på psykiatrisk slutenvård

Våra vårdavdelningar finns i psykiatrihuset vid Centralsjukhuset Karlstad, vi tar även hand om patienter på vår akutmottagning som du också hittar i psykiatrihuset. Patienterna kan komma till psykiatrisk slutenvård genom att söka själva vid psykiatriska akutmottagningen, via remiss från annan vårdinstans eller via LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård, vårdintyg). Vår personal består bland annat av läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter och medarbetare med brukarerfarenhet.

Vårdpersonal ögonkontakt med patient man ser bakifrån.

När patientens tillstånd förbättras

Vi vårdar våra patienter genom samverkan med patient, anhöriga, psykiatriska öppenvården, andra enheter inom Region Värmland, patientens hemkommun och övriga aktuella kontakter. När patienternas tillstånd förbättras och inte längre behöver sluten psykiatrisk vård övergår patienten till annan lämplig vårdgivare eller kommun.

Psykiatrisk akutmottagning

Patienter som söker sig till psykiatriska slutenvården kommer via psykiatriska akutmottagningen. Här tar vi emot patienter som är i behov av en akut psykiatrisk bedömning och åtgärd. Via psykiatriska akutmottagningen kan man efter läkarbedömning bli inlagd på en av våra psykiatriska vårdavdelningar.

Psykosavdelningar

Avdelning 42 och 43 är inriktade på patienter med psykossjukdomar. Behandlingsinsatserna vid psykos består av flera delar och anpassas för varje enskild patients behov. I undantagsfall vårdas även patienter enligt LVM i väntan på en SIS-placering.

Förstämningsavdelningar

Avdelning 44 och 46 är inriktade på förstämningssjukdomar. Avdelningarnas uppdrag är att erbjuda vård till patienter med bland annat oro, ångesttillstånd och depressioner. Patienter med bipolär diagnos och psykosliknande symtom vårdas också på avdelningen. På avdelning 44 finns även ett ECT-team (elbehandling). Avdelning 46 har spetskompetens i ätstörningsvård.

Subakut avdelning

Avdelning 45 är en subakut avdelning. Avdelning 45 ska fungera som en trygg förlängning av den vården som påbörjats på övriga vårdavdelningar samt förbereda patienten på att återgå till hemmet.

Beroendecentrum – avdelning 47

Beroendecentrum är ett HVB-hem med 12 vårdplatser öppet dygnet runt. Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar. Beroendecentrum tar i huvudsak emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i vistelsekommunen. Psykiatriska slutenvården och psykiatriska öppenvården kan remittera till 2 platser på Beroendecentrum. Beroendecentrum drivs av Region Värmland i samverkan med Värmlands länsvårdförbund tillsammans med länets kommuner.

Introduktionsår för sjuksköterskor inom psykiatri

För att du som nyutbildad sjuksköterska ska få en god grund och känna dig inspirerad att arbeta inom psykiatri har vi startat ett basår inom psykiatri.

Mer om introduktionen

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad