Region Värmland logga

ST-läkarprogram

I direktiven för ST-utbildningen ingår att alla ST-läkare ska ha regelbunden handledning av specialistläkare som genomgått handledarutbildning. Handledarutbildningar liksom handledarutvecklingskurser anordnas regelbundet i regionens regi.

Vi erbjuder obligatoriska utbildningar för ST-läkare inom de övergripande kompetensområdena.

Kurser enligt målbeskrivning 2021:8 planeras.

Ni finner aktuella inbjudningar till kurserna på vårt intranät samt på www.stforum.se.


Kursutbud inom Region Värmland 

2015:8 Delmål

Målbeskrivning

Ingår i kurs

a1

Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik

ST LIV/Ledarskapsutbildning (5 dagar)

a2

Etik, mångfald och jämlikhet

Etik, mångfald och jämlikhet för ST-läkare (2 dagar)

a5

Medicinsk vetenskap

Medicinsk vetenskap (5 dagar)

a6

Hälso- och sjukvårdens organisation och lagar och andra föreskrifter

Juridik för ST-läkare (1 dag) samt ST LIV/Ledarskapsutbildning

b1

Kommunikation med patienter och närstående

ST LIV/Ledarskapsutbildning

b2

Sjukdomsförebyggande arbete

Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare (1 dag)

b3

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling för ST-läkare (2 dagar)

b4

Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin för ST-läkare (1 dag)

b5

Palliativ vård i livets slutskede

Palliativ vård i livets slutskede (2 dagar)


2008:17 Delmål

Målbeskrivning

Ingår i kurs

13-18

Kommunikativ kompetens

ST LIV/Ledarskapsutbildning

13-18

Ledarskapskompetens inkl Hälso och sjukvårdens organisation

ST LIV/Ledarskapsutbildning

19-20 (21)

Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Medicinsk vetenskap


Juridik (vissa specialiteter)

Juridik för ST-läkare


Katastrofmedicin (vissa specialiteter)

Katastrofmedicin

Klinisk forskning och utvecklingsprojekt

Förutom det vetenskapliga projektarbete som är en obligatorisk del i ST, vill Region Värmland stimulera till klinisk forskning redan under ST-tiden. Läs mer på Centrum för klinisk forskning.

Sidan uppdaterad