Region Värmland logga

Arkivfrågor och arkivhantering

Region Värmland ansvarar för länets största arkivsamling. Vi erbjuder expertkunskap i arkivfrågor och förvarar, tillgängliggör och lämnar ut arkivhandlingar. Handlingarna sträcker sig från medeltid till nutid och innehåller allt från brev, protokoll och domstolshandlingar till fotografier och föremål.

Region Värmland utför uppdrag åt Riksarkivet, föreningen Värmlands företagshistoria och vissa värmländska kommuner.

Vår verksamhet är även en del av Arkivcentrum Värmland, som bland annat erbjuder forskningsmöjligheter och föreläsningar.

Arkivcentrum Värmland (arkivcentrumvarmland.se)

Historik

Värmlandsarkiv, som hanterar regionens arkivfrågor, uppstod genom en sammanslagning av Landstingsarkivet och Värmlandsarkiv när Region Värmland bildades 2019. Det innebar att värmländska arkiv från landsting, statliga myndigheter, kommuner och näringsliv nu samlades inom länets största arkivinstitution.

Äldre byggnad i solsken

Besök forskar- och läsesalen på Hööksgatan 2, Karlstad. Öppettider hittar du på arkivcentrumvarmland.se.

Telefon
Värmlandsarkiv har telefontid vardagar klockan 10-12.
010-833 11 50

E-post
varmlandsarkiv@regionvarmland.se

Postadress
Värmlandsarkiv Region Värmland
Box 475
651 11 Karlstad

Sidan uppdaterad