Region Värmland logga

Konstvisningar och konstvandringar

Konstvisningar anordnas bland annat på förfrågan och i samband med invigning av nya lokaler. De återkommande konstvandringarna på Centralsjukhuset i Karlstad leds av personal från konstenheten eller av Kerstin Wessberg.

Verk av Helene Karlsson

© Helene Karlsson/BUS

Konst på sjukhus kan väcka intresse och ge utrymme för reflektion. Den speglar livet innanför och utanför vårdens väggar, både med igenkänning och med nya perspektiv. Konstverk kan belysa samtiden och utmana våra föreställningar. På olika sätt kan den offentliga konsten locka till kreativitet och nya idéer i de miljöer där den placeras och bidra med både identitet och inspiration i samhällslivet. Konsten kan bidra till att miljön blir stimulerande och också mänsklig för besökare, vårdtagare och personal. Den kan skapa betydelsefulla möten och fungera som orienteringspunkter. Konsten kan samverka med arkitektur, inredning och design eller existera helt för sig själv.

Det pågår diskussioner på olika nivåer i samhället om den offentliga konsten samt arbetssätt och strukturer kring den. Vad tänker och tycker du?

Konstvandringar på Centralsjukhuset i Karlstad

Om du tillsammans med en grupp är intresserad av en egen konstvandring med Kerstin Wessberg, ta kontakt med Kerstin Wessberg (e-post) eller Maria Andrén (e-post).

Kerstin Wessberg berättar om vandringarna

– Det viktigaste som jag hoppas kunna förmedla är att det finns inget rätt eller fel sätt att uppfatta konst på. Det du känner eller tänker när du ser på ett konstverk, det är också rätt, och konstverket finns där bara för att du ska få uppleva det just så. Det är också spännande att höra hur andra upplever samma konstverk, säger Kerstin Wessberg. Hon fortsätter:

– Hur och var konstverket är placerat spelar stor roll, och därför är det spännande att få möjlighet att prata om konst i en så speciell och viktig miljö som ett sjukhus. Konstvandringen är tänkt att starta i den stora entrén och kommer att gå genom både äldre och nya delar av sjukhuset. Vi avslutar vandringen i den nya konsthallen. På så vis får vi uppleva sjukhusets olika åldrar och också se konst från olika perioder. Nu håller jag bara tummarna för att massor av människor blir sugna på att följa med!

© Ingalena Klenell/BUS (2015). Kliniskt träningscentrum, KTC.

Sidan uppdaterad