Region Värmland logga

Arbetsstipendium för unga inom kulturområdet

Arbetsstipendiet är ett ekonomiskt stöd som är riktat till enskilda unga som är verksamma inom kulturområdet. Stipendiet ska skapa förutsättningar för den sökande att utveckla sitt intresse inom kulturområdet.

Arbetsstipendiet är sökbart för unga som bor eller har sin skolgång i Värmland och som lägst fyller 15 år och som högst 25 år under året.

Det sökbara beloppet är maximalt 5 000 kronor per person. En sökande kan erhålla stipendium vid högst ett tillfälle per år.

Stöd beviljas till:

  • Aktiviteter (till exempel film- eller musikinspelning, textpublicering).
  • Arrangemang (till exempel föreställning, utställning).
  • Fortbildning (till exempel konferens, kurs).
  • Utrustning (till exempel teknik, material).

Stöd beviljas inte till:

  • Aktiviteter och arrangemang inom idrottsområdet.
  • Skolprojekt.

Beslut

Beslut fattas normalt inom fyra veckor efter inkommen ansökan. Detta med undantag för semestertider, 15 juli-30 augusti, då det är paus i handläggningen.

Utbetalning

Arbetsstipendium betalas ut med hela summan efter beslut om stöd. I de fall mottagare av arbetsstipendium är under 18 år kontaktas vårdnadshavaren kring fråga om konto för utbetalning.

Upphävande av beslut och återbetalning

Beslut om arbetsstipendium kan upphävas helt eller delvis om sökande:

  • i ansökan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter vilket gjort att beslutet har fattats utifrån felaktiga grunder,
  • kränker mänskliga rättigheter, diskriminerar eller bryter mot principen om allas lika värde,
  • ej bedrivit sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.

Om ett beslut upphävs sedan stipendiet betalats ut, kan Region Värmland kräva att stipendiet betalas tillbaka helt eller delvis.

Redovisning

Arbetsstipendium ska inte redovisas, men mottagare förväntas i efterhand besvara ett antal frågor för att hjälpa Region Värmland att utvärdera och utveckla stödformen.

Övrig information

Din ansökan är allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Sidan uppdaterad