Region Värmland logga

Mer för dig som jobbar inom Bibliotek Värmland

Bibliotek Värmland är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Värmlands 16 kommuner. Du som arbetar på något av dessa bibliotek har även tillgång till och möjlighet att medverka i olika typer av arbetsgrupper eller nätverk. Kontakta gärna oss om du vill veta mer.

Två gånger om året kan folkbiblioteken i Värmland söka ekonomiskt stöd för att genomföra arrangemang eller aktiviteter till personer från 13 år och uppåt.

Stödet är en del av satsningen Biblioteket som demokratisk arena.

En dag i månaden tar vi med oss kontoret och arbetar på något av våra värmländska folkbibliotek, för att knyta kontakter, lyssna in och få ta del av det som händer inom verksamheterna.

Två gånger per kalenderhalvår bjuder vi in till en digital träff med fokus på kollegial delning. Vid varje tillfälle presenterar ett bibliotek ett exempel från sin verksamhet, en aktivitet, eller en idé - tips som fler kan ha glädje av och vilja prova på. Kom gärna med önskemål eller tipsa oss om innehåll.

Följ oss gärna på Facebook för mer information om pågående projekt och annan omvärldsbevakning: https://www.facebook.com/biblioteksutvecklingregionvarmland

För oss som samverkar runt små barns språkutveckling i Värmland finns även gruppen “Samverkan BVC, bibliotek och förskola i Värmland”. Sök upp den och ansök om att få vara med.

En gång per kalenderhalvår bjuder vi in till en digital föreläsning på ett aktuellt tema, ofta med en extern föreläsare. Kom gärna med önskemål eller tipsa oss om innehåll.

Vi driver följande nätverk som du kan engagera dig i:

  • Barnbibliotekarienätverket - nätverk för barnbibliotekarier i Värmland där vi lyfter gemensamma utvecklings- och samverkansfrågor.
    Kontaktperson annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se
  • Ungdomsbibliotekarienätverket - nätverk för ungdomsbibliotekarier från Värmland, Gotland och Östergötland där vi lyfter frågor om biblioteksverksamhet för och med unga.
    Kontaktperson annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se

Två gånger per år skickar vi ut en omvärldsspaning till alla som är anställda på Värmlands folkbibliotek.

Hör gärna av dig med tips och idéer!

Kontaktperson: annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad