Region Värmland logga

Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet

Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet var en professionsatsning som drevs av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) på Karlstads universitet. Detta skedde i samarbete med Region Värmlands satsning Förundran – Bokstart i Värmland.

Illustration av vuxen och barn som sjunger tillsammans 

Illustration av Matilda Ruta

Syfte

Syftet var att olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård skulle hitta samverkansmöjligheter genom att få mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för de yngsta barnens språkande och litteracitetsutveckling.

Och att tillsammans skapa en samsyn och förundras över att de yngsta barnen uttrycker sig med hela sin kropp. Vi lyfte hur barnen kommunicerar med andra, skapar mening och språkar på alla möjliga sätt.

Upplägg

I denna satsning var Inga-Lill Emilsson, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, processledare och hade det övergripande ansvaret för upplägg och innehåll i nära samarbete med biblioteksutvecklare Annica Hagel Arvidsson på Region Värmland. I satsningen erbjöds åtta träffar utspridda över fyra terminer under 2022 och 2023.

Förutom de träffarna ingick fem lärledarträffar för de deltagare som var lärledare och som ledde arbetet i den egna kommunen.

Merparten av träffarna skedde digitalt via Zoom, men det ingick även träffar på Karlstads universitet vid några tillfällen.

Satsningen Förundran - Bokstart i Värmland subventionerade deltagaravgiften för deltagare från Värmlands län med 2 250 kr.

Mer information (kau.se)


Denna professionssatsning är nu avslutad (231201).

Kontaktinformation

Annica Hagel Arvidsson
Telefon: 010-833 10 89
E-post: annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad