Region Värmland logga

Ny utlysning Lumini 4 för kort- och dokumentärfilm

En kameralins

Sista ansökningsdag för denna förnyade utlysning till Lumini 4 är den 1 december. Bildrättigheter: Shutterstock.

Region Värmland gör en förnyad utlysning för Lumini 4 och söker sökande till ytterligare ett fiktivt kortfilmsprojekt. Den här gången vänder vi oss till kvinnliga filmskapare.

Under hösten 2023 beviljade kulturavdelningen, Region Värmland produktionsstöd för sammanlagt två dokumentärfilmsprojekt och en kortfilm och nu öppnar vi på nytt ansökan för det sista projektet.

Målgrupp

Denna förnyade utlysningen riktar sig till dig som är kvinna och verksam filmskapare i Värmland och som vill göra kort fiktionsfilm. Som en del av Svenska Filminstitutets satsning Talent to Watch är LUMINI 4 ett produktionsstöd som syftar till att bredda, stärka och fördjupa värmländska filmiska berättarröster.

Stödet riktar sig till dig som på något sätt är verksam inom film i Värmland - väletablerad eller alldeles i början av din resa. Du som söker kan vara producent, regissör eller manusförfattare för projektet och har tidigare gjort minst en kortfilm eller motsvarande.

Utvecklingsstödet kan sökas för fiktiv kortfilm upp till 15 minuter.

Du som söker har ett bolag eller enskild firma. Du kan inte söka som privatperson.

Om ansökan

Du skickar din ansökan och bilagor till stina.bergman@regionvarmland.se.

Dokument som ska bifogas:

  • Synopsis/treatment - vad ska filmen handla om?
  • Projektbeskrivning (hur ska projektet genomföras)
  • Finansieringsplan och budget
  • Tidsplan
  • Länkar till tidigare projekt
  • Presentation av teamet
  • CV för nyckelpersoner
  • Handläggningstiden är fyra veckor

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 1 december 2023.

Urval

Projekten utses av Region Värmland, kulturavdelningen, utifrån inkomna ansökningar. Några av de bedömningskriterier som ligger till grund för urvalet av projekt är genomförbarhet, konstnärlig kvalitet och originalitet. Vi riktar först och främst den här utlysningen mot kvinnliga filmskapare.

Produktionsstödets upplägg

Produktionsstödet består av ett ekonomiskt stöd på 100 000 kronor som delas ut till fyra kortfilmsprojekt vardera. Efter avslutat projektperiod (december 2024) levereras en färdig kortfilm.

Ersätter arbetsstipendium och samproduktionstöd

Det här stödet ersätter under hösten 2023 våra arbetsstipendium och samproduktionstöd. Det går alltså inte att söka dessa två stöd parallellt.


Stina Bergman, Filmutvecklare 
stina.bergman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad