Region Värmland logga

Slöjd håller

Slöjd lämnar små ekologiska avtryck, med andra ord Slöjd håller. Nedan presenteras programmet som erbjuds under Slöjd Hållerveckan 2023.

Måndag 20 mars kl 12.00-13.00

It’s Now or Näver

Emma Dahlqvist, designer och konstnär arbetar med att kombinera björknäver med digitala tekniker och experimentella metoder. Under föreläsningen “It’s Now or Näver” berättar hon om näverns unika egenskaper och möjligheter samt varför det är ett intressant material för framtida design. Emma visar även exempel på sina traditionella och experimentella arbeten. Föreläsningen avslutas med frågestund. FÖR: Studenter samt slöjd- och designintresserade.
Mer information: Slöjd Håller 2023 Hemslöjden i Dalarna.

Onsdag 22 mars kl 18.00-20.15

All slöjd möts i björk

En lärarfortbildning om björkens mångsidighet som färgämne och material både inom textil och hård slöjd. Inspirerande föreläsningar med Helena Bratt, slöjdare och kulturmålare samt Mia Olsson, textilkonstnär och livesänd täljning med Nisse Stormlod, slöjdare. FÖR: Slöjdlärare och pedagoger.
Mer information och anmälan: Region Värmland, se nedan.

Fredag 24 mars kl 14.00-15.00

Nyfiken på skog – att närma sig skogen

Med vackra bilder och stort engagemang går vi på upptäcktsfärd i den svenska skogen. Föreläsare är Sofia Lilja, biolog, författare och fotograf som skriver på Facebooksidan “Nyfiken på skog” som nyligen även kommit ut i bokformat. Nyfiken på skog “är till för dig som är nyfiken på skog, oavsett vem du är, vad du är eller vad du gör”. FÖR: Skogsintresserad allmänhet, lärare, slöjdare och hantverkare. Mer information: Slöjd Håller 2023 Upplandsmuseet.

Quiz

Under hela veckan kan du delta i vårt klimatsmarta quiz och vinna ett fint slöjdigt pris! Till frågorna: Hemslöjden i Dalarna. Lycka till!

Earth hour

Slöjda tillsammans inför och under Earth Hour lördag den 25 mars 2023 kl 20.30-21.30. Du hittar massor av slöjdtips på webbplatsen Hemslöjdsguiden!

Vi vill inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Därför arrangerar vi en temavecka om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Med kunskap och dina klimatsmarta händer kan du faktiskt göra skillnad. Mer information hittar du på Slöjd Håller på Facebook.

Hela programmet som pdf Pdf, 880 kB.


Region Värmlands arrangemang

All slöjd möts i björk

Onsdag den 22 mars kl 17.45-20.15

Välkommen till en digital fortbildning för slöjdlärare och pedagoger. Vi fokuserar på björkens mångsidighet som färgämne och material inom både textil och hård slöjd. Tre inspirerande slöjdare med olika specialiteter delar med sig av sina djupa kunskaper.


Mia Olsson - Vilka möjligheter har björken i växtfärgning?

Ur björken kan man få fram olika färger och nyanser. I föreläsningen berättar Mia Olsson om att ha hela processen i sin hand, från insamling av växtmaterial till färgat textil.

Mia Olsson är textilkonstnär, med stor erfarenhet av textilfärgning som konstnär, pedagog och färgare. Hon undervisar på Sätergläntan, HDK - Valand och Steneby.


Nisse Stormlod: Täljer i björk

Nisse slöjdar live och resonerar om björkens mångsidighet i slöjden. Han visar klyvning och täljning i färskt och torkat material med enkla handverktyg.

Nisse Stormlod är född och uppvuxen i Hälsingland. Med en kniv i ena handen och nyfikenheten i den andra, blev skapandet blev en stor del av uppväxten. Utbildad på Sätergläntan, institutet för slöjd och arbetat som hemslöjdskonsulent i 13 år.


Helena Bratt: Att fånga röken för att måla

Föreläsningen handlar om pigmentet kimrök. Från näver till färgstoff och färdig färg. Helena Bratt berättar om kimrökens historia, tillverkning och hur den kan användas.

Helena Bratt är slöjdare, konstnär och kulturmålare som bl.a. undervisar i traditionella måleritekniker. Hon arbetar gränsöverskridande mellan slöjd, konst, byggnadsvård och har ett stort intresse för det mesta man kan göra med händerna.


Digitalt via zoom

Fortbildningen kommer hållas digital via Zoom. Begränsat antal platser.

 

Sista dag för anmälan är den 20 mars.


Anmäl dig här

Fortbildningen är ett samarbete mellan Region Värmland och Örebro läns museum.


Slöjd Håller 2023

En temavecka med fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling. Den arrangeras av Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.


Kontaktpersoner

Kajsa Stinnerbom, hemslöjdsutvecklare, Region Värmland

E-post: kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se

Lina Jatko, Länshemslöjdskonsulent, Örebro läns museum
E-post: lina.jatko@olm.se

Fakta Slöjd Håller

Slöjd Håller vill inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett hållbart samhälle.

Slöjd är en resurshushållande verksamhet och ger endast små utsläpp i natur och miljö. Slöjdens material är naturliga som finns nära och är fria från spår av giftiga kemikalier. Med händer och enkla verktyg tillverkas hållbara saker som kan repareras, göras om och får en lång livslängd. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Slöjd skapar möten mellan människor och ger plats för skapande, samtal och reflektion. Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening för människor både i städer och på landsbygd och bidrar därmed till mer hållbara städer, samhällen och landskap.

Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Sidan uppdaterad