Region Värmland logga

Upphovsrätt

Mediecenters filmer har institutionella rättigheter, vilket är ett måste för att använda film i din verksamhet. Det innebär att filmer och program får visas i sluten krets. Tittarna ska ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra betraktarna, som ser filmen eller programmet.

Institutionella rättigheter gäller för föreningar, förskolor, skolor, ungdoms-/fritidsgårdar, sjukhus, studieförbund, förvaltningar. Även på bibliotek kan institutionell visning ordnas om man klart avgränsar så att det bara är den grupp, till exempel en skolklass, som visningen avser som får tillgång till visningen. Det är viktigt att de som tittar inte ska ha löst någon entré eller biljett för att se programmet. DVD-filmer märkta (SWF) efter titeln får bara lånas ut till förskolor/skolor.

Du får inte använda:

  • Filmer du hyrt eller köpt i butik (avsedda för privat bruk)
  • Filmer du lånat på ett bibliotek (varken fysiskt eller strömmande)
  • Filmer du laddat ner från lagliga strömningstjänster (privat bruk)
  • Inspelade eller kopierade radio- och tv-program
  • Filmer du strömmar från lagliga strömningstjänster – till exempel Netflix, HBO, dessa konton är privata.

Du får däremot använda program och inslag som finns på till exempel UR-play, SVT Play, Öppet arkiv, TV4 Play utan tillstånd. Du kan också använda material från Youtube men du måste kolla att materialet inte är upphovsrättsskyddat först.

Sidan uppdaterad