Region Värmland logga

Mentorsprogrammet erbjuder en personlig mentor som stöd och inspiration.

Utlysning av mentorsprogram för slöjd och hantverk samt skrivande

Under hösten 2023 och våren 2024 kommer ett mentorsprogram inom slöjd och hantverk samt skrivande att genomföras. Projektet riktar sig till dig som är verksam i Värmland.

Mentorsprogrammet är ett utvecklingsprogram som ger utövare från regionen möjlighet att utvecklas genom stöd och inspiration av en personlig mentor. Programmet, som kan erbjudas till en eller flera adepter (deltagare) inom respektive inriktning, är snarare process- än målinriktat och strävar till fördjupade kunskaper inom sitt kreativa område.

Mentorerna kommer att väljas ut och matchas med utvalda deltagares behov för bästa stöd och utveckling. Mentorerna kan vara verksamma i någon annan del av landet. Har du eget önskemål om mentor kan du skriva förslaget i din ansökan.

Målgrupp

Utövare och verksamma inom områdena slöjd och hantverk samt skrivande i Värmland.

Sista anmälningsdag

Sista ansökningsdag är den 23 augusti. Besked om antagning får du senast under vecka 38.

Urval

Adept (deltagare) utses av Region Värmland, kulturavdelningen, utifrån inkomna ansökningar.

Kostnad

Mentorsprogrammet är kostnadsfritt och möjlighet finns att även eventuella resekostnader ingår. Deltagandet är bindande när du tackat ja till erbjuden plats och avtal kommer att skrivas.

Mentorsprogrammets upplägg

Programmet består av ett antal träffar under en period på cirka 3-4 månader. Deltagare och mentor gör sitt eget upplägg tillsammans, i dialog med oss på Region Värmland. Efter avslutat mentorskap görs en skriftlig utvärdering av både mentor och deltagare.

Mentorskapets inriktningar

Slöjd och hantverk

Mentor kan sökas för de hantverksmässiga delarna som exempelvis fördjupning i specifik teknik eller material. Det kan också vara för produktutveckling inom den teknik du arbetar i. Mentor kan inte fås för affärsutveckling som till exempel digitalisering, ekonomi eller försäljning. Läs mer om mentorskap på Region Värmlands webb Hemslöjd.

Skrivande

Mentor kan sökas för att stödja och utveckla författarskap och utveckla ditt litterära skapande med fokus på exempelvis det skönlitterära och kreativa skrivandet. Det kan också vara att ge icke-etablerade bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen. Läs mer på Region Värmlands webb läs- och litteraturfrämjande.

Anmäl dig här

Sidan uppdaterad