Region Värmland logga

Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos, vård och behandling.

En patient som behövde förnyat recept för behandling mot förmaksflimmer lyckades inte få kontakt med vårdcentralen, varken via telefon eller besök i receptionen.
Vårdcentralen försökte sedan nå patienten vid telefon, men fick inget svar.
En tid senare drabbades patienten av en stroke.

Anmälans diarienummer: HSN/227183

Sidan uppdaterad