Region Värmland logga

Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient drabbats av fördröjd vård och behandling.

En patient som sökte vårdcentral för hosta bedömdes ha fått biverkningar av läkemedel och råddes göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen.
Efter fortsatta besvär, samt att en knuta i halsgropen upptäckts och bedömts som en förstorad lymfkörtel, hade patienten upprepad kontakt med vården. Vid besök på akutmottagning diagnosticerades hen med blodpropp i lungan och tumör i bukspottkörteln, och avled vid ett senare tillfälle.

Anmälans diarienummer: HSN/227545

Sidan uppdaterad