Region Värmland logga

Magnus Svensson är projektchef för SP-Gruppen som är en av entreprenörerna som inom Nya CSK.

Möt värmländska företaget som är med och skapar Nya CSK: "Något man gör en gång i livet"

Karlstadsföretaget SP-Gruppen är en av flera entreprenörer som deltar i arbetet med Nya CSK.
– Att vara med och skapa något som kommer vara viktigt för många människor ger stolthet, säger projektchefen Magnus Svensson.

Nya CSK är i en fullspäckad planeringsfas med förberedelser och planering inför det faktiska byggarbetet som påbörjas under 2024. Under hösten har ett antal resurser anslutit för att bidra med expertis inom områden som arkitektur, konstruktion, el, ventilation, brandskydd med mera.
Förberedelserna handlar om till exempel gestaltning, logistik, yttre miljö, byggnadskonstruktion och installationer för ventilation och klimat. Allt med det gemensamma syftet att skapa ett framtidssäkert sjukhus som utgår från vårdens behov.
En av entreprenörerna är SP-gruppen som nu planerar och i nästa steg utför el- och teleinstallationerna.
– Ett utmanande och jätteroligt projekt att delta i. Det är det absolut största som vi har gjort och det kräver god planering inom företaget och hela projektet. Vi är många discipliner som samarbetar för att det här ska bli bra, och vi ska också ha ett bra samarbete med sjukvården. Nyckeln för oss alla är inställningen att vi gör det här tillsammans, säger Magnus Svensson.

Hur tar man sig an ett sådant här jättearbete?

– Vi har en tidplan och avgränsade delprojekt att förhålla oss till. Sedan är det noggrann planering, samordning och tydlighet som blir avgörande. Under de mest intensiva perioderna kommer vårt företag ha bortåt hundra elektriker på plats. Då är det viktigt att koordineringen flyter.

Vilka utmaningar medför Nya CSK?

– En av utmaningarna vi ser i detta stora projekt är att få ihop dom äldre delarna i sjukhuset med dom nya husen som byggs – och göra det på ett sätt där sjukvården inte märker att vi är där och arbetar. Den viktigaste förutsättningen är att sjukvården ska fungera som vanligt under hela vårt projekt.
– Sedan är Nya CSK ett jättespännande projekt, både sett till omfattning och till vad vi faktiskt skapar. Att vara med och bygga ett nytt sjukhus i den här storleken är något vi har stor respekt för. Men för oss känns det fantastiskt att bidra till ett nytt sjukhus där teknik och system kommer hjälpa den värmländska sjukvården in i framtiden.

Sidan uppdaterad