Region Värmland logga

Värmländska politiker på flygplatsturné

Under fredagen besöker värmländska riksdagsledamöter och regionråd länets tre flygplatser.
– Vi vill öka kunskapen om flygplatsernas roll i Värmland, säger regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S).

Fredagens rundresa mellan flyg­platserna i Hagfors, Torsby och Karlstad arrangeras av Region Värmland. Syftet är att öka de värmländska politikernas insikter om flyg­platsernas förut­sättningar och framtid. Både flyg­plats­ledning och politisk ledning deltar i mötena på flyg­platserna under dagen.

Förslag på stora förändringar

Frågan är aktuell, eftersom en ny statlig utredning som kom tidigare i år föreslog stora förändringar för de värmländska flyg­platserna. Utredaren anser att Karlstad Airport bör få statligt stöd för linjetrafik till Stockholm, medan flyg­platserna i Torsby och Hagfors inte längre ska få detta stöd.

– Att ställa de här flyg­platserna mot varandra är dåligt för Värmland. Skulle Torsby och Hagfors läggas ner försämras till­gängligheten för många värmlänningar. Samtidigt ser vi stora vinster med en linje från Karlstad, det gynnar hela Värmlands utveckling, säger Åsa Johansson.

Region Värmlands remissvar

Utredningen, "Statens ansvar för det svenska flyg­plats­systemet – för tillgänglighet och beredskap", var ute på remiss under våren. På Landsbygds- och infrastruktur­departementet pågår just nu arbetet med att hantera utredarens förslag och remissvaren.

Region Värmlands remissvar pekade bland annat på risken för försämrad tillgänglighet och den värmländska industrins behov. Några andra viktiga aspekter som lyftes är nyttan av de tre flyg­platserna för framtida elflyg och vikten av att låta Karlstads flygplats vara beredskaps­flygplats, där placeringen nära vårt region­sjukhus är en stor fördel.

Här kan du läsa remissvaret på utredningen

Flygplatsbesök 1 september

Förmiddag: Hagfors flygplats

Lunch: Torsby flygplats

Eftermiddag: Karlstad flygplats

Media välkomnas vid besöken. För mer information om programmet, kontakta Kajsa Carlsson.

Åsa Johansson

Regionstyrelsens ordförande och regionråd (S)

Telefon: 070-880 71 53
E-post: asa.b.johansson@regionvarmland.se

Kajsa Carlsson

Kommunikatör

Telefon: 072-463 53 46
E-post: kajsa.carlsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad