Region Värmland logga

Invigning av Nya CSK-rummet

Vi har skapat ett rum på Centralsjukhuset i Karlstad som det är dags att inviga. I Nya CSK-rummet berättar vi hur, var och varför sjukhuset byggs om och byggs ut. Här kan du följa utvecklingen i ord och bild – från starten 1905 till visionsbilder på hur det ska se ut när Nya CSK är klart.

Centralsjukhuset i Karlstad står inför omfattande förändringar med flera om- och tillbyggnationer. Nya CSK-rummet ska väcka nyfikenhet och skapa förståelse för hur Nya CSK bidrar till en bättre vård för Värmland. Vi hoppas att utställningen ska locka till besök från de som har CSK som sin arbetsplats, patienter och deras anhöriga och alla andra som besöker sjukhuset.

Sjukhuset har byggts om och byggts till många gånger genom åren och dagens byggnader är från olika tidsepoker. Den äldsta är Patienthotellet från 1922 men de flesta är från 50-tal, 70-tal och tidigt 80-tal.

Projektet Nya CSK byggs i två etapper som ska genomföras under en lång period. Det första spadtaget tas i år och den första etappen planeras vara klar 2033.

Vi bygger nytt för att dagens sjukhus är slitet och omodernt och för att kunna ta ett helhetsgrepp över sjukhuset. Många lokaler är inte anpassade för ny teknik, moderna arbetssätt eller nya behandlingsformer. Ett nytt sjukhus är helt enkelt en förutsättning för modern hälso- och sjukvård.

Det är Region Värmlands hälso- och sjukvård, Regionfastigheter tillsammans med byggentreprenören Skanska som utformar Nya CSK i en så kallad partneringsamverkan.

Tid och plats

Tid: Tisdag den 6 februari klockan 11.00.

Plats: Vid hiss B på Centralsjukhuset i Karlstad.

Medverkande:
Åsa Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.
Fredrik Larsson (M), första vice ordförande i regionstyrelsen.
Annette Andersson, fastighetsdirektör.
Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sidan uppdaterad