Region Värmland logga

Therese Henner från Brunskog i västra Värmland deltar i textil utställning på universitetet i Oveido i Spanien. Foto: Susanne Johansson

Region Värmland deltar i EU-projektet Culturality

Den 1 april drog EU-projektet Culturality i gång. Region Värmlands kulturavdelning kommer, som enda deltagare från Sverige, att delta tillsammans med 13 andra parter från 9 länder.

Culturality ingår i Horisont Europa som är EU:s program för forskning och innovation. Projektet, som har fokus på slöjd och hantverk, ska bidra till kulturell förnyelse samt en ekonomisk och hållbar utveckling av landsbygden. Målet är att främja kulturturism och aktiviteter som gynnar sysselsättning och lokal försörjning​.

Kultur- och bildningsnämndens ordförande Sofia Magnusson understryker att projektets vilja överensstämmer med ett politiskt initiativ från majoriteten, i såväl kultur- och bildningsnämnden som regionala utvecklingsnämnden, om att främja kulturella och kreativa branscher.

– Det är viktig för Värmlands utveckling. Att delta och inspireras av det som händer runt om i Europa är värdefullt och kan förhoppningsvis stimulera till ökad sysselsättning inom branschen i Värmland.

Enhetschef Oda Larsson har stora förhoppningar på samarbetet framåt.

– Det är spännande att som enda svensk part se vad vi kan skapa för nya idéer och innovationer tillsammans med bland annat konstuniversitet i Europa. Vi utgår från den potential och de särdrag vi har i Värmland och arbetet kommer vara ett utforskande av kulturarvets möjligheter framåt.

​Therese Henner representerad i textil utställning

​De direkt involverade inom Region Värmland är hemslöjdsutvecklarna Kajsa Stinnerbom och Sara Olsson samt filmutvecklare Stefan Barkman. I samband med kick-off mötet i början av april arrangeras en textil utställning på universitetet i Oviedo, med föremål som tillverkats av en slöjd eller konsthantverkare från alla deltagande parter. Värmlands representant i utställningen är Therese Henner från Brunskog med ett handvävt textilt smycke, Skäktefallstrålar.

Digital plattform för att synliggöra hantverksprodukter

Kajsa Stinnerbom säger att arbetet kommer att innebära mycket för hemslöjdens utveckling i vår region.

– Vi ser fram emot att kunna lyfta och jobba med vårt kulturarv, hantverksmässiga uttryck och avtryck från tidigare generationer. Vi tror också på att genom en digital plattform kunna bidra och ge slöjdare och konsthantverkare i Värmland större möjligheter att nå ut med sina produkter. Att slöjdare och konsthantverkare, tillsammans med kollegor i andra delar av Europa kan utbyta kunskaper​ är värdefullt.

​Projektets huvudägare är universitetet i Oviedo

Universitetet I Oviedo är huvudägare. Det ligger i staden med samma namn, Oviedo, i nordvästra Spanien. Övriga länder som deltar är Italien, Skottland, Slovenien, Portugal, Norge, Estland, Rumänien och Sverige. Vissa länder har flera parter inblandade.

Deltagarna i projektet är olika typer av organisationer med olika ansvar. Inom projektet kommer det bedrivas forskning och metodutveckling inom bland annat kulturturism och digital marknadsföring.

​Uppdraget kommer att pågå i tre år och Region Värmland har en budget på 2,5 miljoner kronor som finansieras helt genom EU-medel.

Sidan uppdaterad