Region Värmland logga

I takt med att behovet av el ökar, behövs nya metoder för att få energin att räcka till fler. Det ska projektet Elkraft Värmland fokusera på under de närmaste tre åren. Foto: Øyvind Lund

Smarta energilösningar i fokus för nytt projekt

Nu startar Region Värmlands projekt Elkraft Värmland, som ska bidra till att hitta lösningar på Värmlands växande el- och energibehov. Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansveriges beslut att bevilja fem miljoner kronor betyder att arbetet nu kan sätta i gång.

I takt med att behovet av el ökar, behövs nya metoder för att få energin att räcka till fler. I utlysningen var det projekt som bidrar till ett smart hållbart energisystem i Norra Mellansverige (Värmland, Gävleborg och Dalarna) som kunde söka pengar.

– Här i Värmland är behovet av regionala och lokala lösningar stort, eftersom kapaciteten i stamnätet inte räcker till i dagsläget. Vi kan varken importera eller producera mer el än vi gör idag, även om vi skulle behöva. Men hela Sverige behöver bidra till ett mer effektivt energisystem, och genom det här projektet hoppas vi kunna bidra till utvecklingen, säger Erik Evestam (C), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Nära samarbete med andra

Projektet är treårigt och startar i maj och har en budget på tio miljoner kronor. Halva kostnaden finansieras av Region Värmland via statliga regionala tillväxtmedel. Det är den andra halvan av kostnaden som nu Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) står för.

– Att vi samverkar med många aktörer är en styrka. Det här är en fråga där vi är flera som måste bidra med olika kompetenser och perspektiv för att lösningarna ska bli långsiktiga och hållbara, säger Stina Höök (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Många utmaningar

Målet för projektet är att öka förståelsen hos aktörerna och underlätta övergången till smarta energilösningar.

– Vi kommer bland annat att lägga fokus på att skapa nätverk och arbetsgrupper för att på det sättet öka möjligheten till samverkan och dialog, men också bidra till att aktörerna får en större kännedom om smartare energilösningar. Utmaningarna inom energisektorn är många, stora och akuta och behovet är nu stort att vi kraftsamlar tillsammans, säger Daniel Ekström som är projektledare.

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2021–2027.

Erik Evestam (C)
Ordförande regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 076-527 38 44
E-post: erik.evestam@regionvarmland.se

Stina Höök (M)
Vice ordförande regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 070-273 70 50
E-post: stina.hook@regionvarmland.se

Daniel Ekström
Projektledare
Telefon: 072-469 03 47
E-post: daniel.ekstrom@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad