Region Värmland logga

Tillfällig flytt av psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Grums

Psykiatrisk öppenvårds lokaler i Grums är i dåligt skick och ska rivas. Arbetet börjar den 15 maj och verksamheten i Grums kommer under tiden att drivas från Säffle.

I dag är psykiatrisk öppenvård i Grums och Säffle en enhet med verksamhet i båda kommunerna. Fastigheten, där lokalerna i Grums ryms, är i dåligt skick och Regionfastigheter har fått finansiering för att riva dem senast hösten 2024. Lokalerna ska vara tömda den 15 maj.

Succesivt under våren kommer patienterna som tidigare haft sina besök vid psykiatrisk öppenvård i Grums att hänvisas och kallas till Säffle.

– Vi gör just nu en behovsanalys efter verksamhetens behov för att hitta ändamålsenliga lokaler på kort och lång sikt i Grums, säger Marie Pettersson, verksamhetschef.

– För oss är alla kommuner viktiga och oavsett hur vi organiserar oss i regionen ska vi fortfarande erbjuda god vård till alla Värmlands invånare, säger Daniel Schützer (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Vårdcentralen i Grums kommer att vara kvar och vi ska jobba fram en bra lösning även för de som behöver hjälp från psykiatrin i Grums.

Sidan uppdaterad