Region Värmland logga

Utvecklingsgrupp jämställdhet och jämlikhet

Ökad jämställdhet och jämlikhet har identifierats som en nyckelfaktor för att Region Värmland ska nå uppsatta mål. Därför har en utvecklingsgrupp satts samman för att samordna och strukturera organisationens arbete inom området.

Gruppen är organisationsövergripande och förankrad i alla verksamhetsområden och stödfunktioner. Uppdraget är att ta ett samlat grepp om jämställdhets- och jämlikhetsfrågor ur arbetsgivar-, verksamhets- och invånarperspektiv.

Sidan uppdateras löpande med utvecklingsgruppens arbete.

Sidan uppdaterad