Region Värmland logga

Framtidens hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står inför både fantastiska möjligheter och stora utmaningar. Värmland har en befolkningsutveckling som innebär extra stora behov av att tänka nytt.

Nu pågår en revidering av hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan

Utvecklingsplanen för hälso- och sjukvården samt tandvården ska vägleda i beslut för en tydlig och gemensam riktning i arbete framåt mot 2040. I revideringsarbetet hålls dialoger med hälso- och sjukvårdens verksamheter och företrädare för kommuner och medborgare.

Revidering av hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan (Vårdgivarwebben)

Fram till år 2030 kommer åldersstrukturen i Värmland att förändras. En växande åldrande befolkning ställer allt större krav på vården. De unga och arbetsföra blir färre, vilket innebär både minskade skatteintäkter och minskat rekryteringsunderlag.

Samtidigt har möjligheterna att utveckla hälso- och sjukvården aldrig varit så stora som nu. Ny medicinsk teknik, nya läkemedel, IT-lösningar och patienternas ökade kunskap om sjukdomar ger regionen möjlighet att vårda patienterna på nya sätt.

Mötet mellan människor kommer alltid att vara viktigt och värdefullt. I utvecklingsplanan för framtida hälso- och sjukvård tänker vi olika former av fasta, mobila och digitala vårdformer.

Region Värmland har arbetat fram en utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård (pdf) Pdf, 676 kB.. Planen utgår från patientens behov, och har ett långsiktigt perspektiv, fram till år 2030. Arbetet utgår ifrån frågeställningarna:

  • Var bor värmlänningarna 2030?
  • Vilka sjukdomar har befolkningen?
  • Hur vill värmlänningarna ha sin hälso- och sjukvård i framtiden?

Kortversion av utvecklingsplanen för framtida hälso- och sjukvård (pdf) Pdf, 530 kB..

Fyra sätt att möta dina behov av framtidens hälso- och sjukvård

Bättre insikt och större inflytande i din vård. Det kommer att ske på många sätt, bland annat genom möjligheter att läsa journalen via nätet.

Förebyggande som stöttar goda levnadsvanor. Det kan till exempel förbättra en stor del av sjukligheten i kroniska sjukdomar. Motiverande samtal är ett exempel på en hälsofrämjande insats som används redan idag.

Digitala hjälpmedel på dina villkor. Innebär ökade möjligheter att tillhandahålla god vård på nya sätt. Det kan till exempel vara att möta vårdpersonal via datorn i hemmet.

Rätt resurs till dina behov. Med utgångspunkt från var värmlänningar bor, och vilka sjukdomar de har, ska Region Värmlands resurser användas på bästa sätt. Ny teknik, nya läkemedel och IT-lösningar ska ge vården förutsättningar för det.

Filmklipp

Se filmklipp med exempel på förändringar i vården som gradvis kan komma att breddinföras om resultaten och återkopplingen från patienterna fortsätter att vara positiv.

Sidan uppdaterad