Region Värmland logga

Omställningen till nära vård

Symbol: Framtidens Värmland. Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Nära vård är en nationell omställning som påverkar hela välfärden. Den handlar att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna och att göra dem delaktiga i arbetet. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens behov och resurser.

År 2030 kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att vara dubbelt så många som år 2020. Det innebär såväl ekonomiska utmaningar som utmaningar i vår kompetensförsörjning. För att räcka till måste vi arbeta på nya sätt. Region Värmland och kommunerna tillsammans i omställningsarbetet.

Läs mer om omställningen på regionvarmland.se/naravard (Vårdgivarwebben)

Sidan uppdaterad