Region Värmland logga

Tillgänglighetsredogörelse frisktandvårdsavtal

Region Värmland står bakom webbplatsen frisktandvard.regionvarmland.se och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här webbsidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Region Värmland (Frisktandvård Webb) som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

E-post: frisktandvard.support@regionvarmland.se

Telefon: 010-831 50 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem snarast möjligt.

Allmänna brister

  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.
  • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Det kan finnas bilder med text i som har för låg upplösning för att vara läsbara vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Det kan finnas diagram som är svårtolkade utan färg.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
  • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning genom intern testning av frisktandvard.regionvarmland.se via tjänsten Lighthouse Report som du hittar på web.dev/mesaure.

Senaste bedömningen gjordes den 2021-01-17 med betyget 92 av 100.

Webbplatsen publicerades 2021-12-15.

Sidan uppdaterad