Region Värmland logga

Kultur- och bildningsnämndens utskott

Inom kultur- och bildningsnämnden ska det finnas ett utskott; arbetsutskottet med fem ledamöter och fem ersättare. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Arbetsutskottets presidium

Ordförande: Sofia Magnusson (S)
Första vice ordförande: Mattias Joelsson (KD)
Andra vice ordförande: Marie Persson (C)

Sidan uppdaterad