Region Värmland logga

Miljö, energi och klimat

Vill du vinna konkurrensfördelar genom att ställa om företaget i en grön riktning? Nu erbjuder vi stöd för satsningar som är miljömässigt hållbara.

Som en del av småföretagschecken erbjuder vi stöd för grön omställning. Stödet går att söka under 2024 och omfattar investeringar i externa tjänster upp till 300 000 kronor. Region Värmland finansierar 50 procent av totalsumman vid 10–49 anställda och 60 procent vid 0–9 anställda.

Vad kan stödet gå till?

Exempelvis till:

  • Energikartläggning.
  • Hållbarhetsredovisning för småföretag.
  • Kartläggning av spill i din verksamhet som kan gå till annat.
  • Kartläggning och framtagande av strategier för cirkulära affärsmodeller.
  • Genomförande av livscykelanalyser.
  • Kompetensutveckling för hållbarhetsarbete.
  • Genomförande av en hållbarhetsanalys.

Hur går ansökan till?

Stödet för grön omställning är en del av småföretagschecken. Läs mer om den här och ansök.

Sidan uppdaterad