Region Värmland logga

Energikontor Värmland

Via Energikontor Värmland får du vägledning i olika företagsstöd gällande energieffektivisering.

Vi utvecklar och samordnar de värmländska kommunernas energi- och klimatrådgivning på uppdrag av Energimyndigheten.

Att energieffektivisera kan verka komplicerat. Vi ser till att du får den hjälp du behöver via våra samverkansparter – Energimyndigheten, Länsstyrelsen, Energi- och klimatrådgivarna, energikonsulter, med flera.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips för att bli mer energismart och med att få en överblick över de alternativ du har att välja mellan och samtidigt påverka klimat och miljö så lite som möjligt. De känner till de lokala förhållandena där du bor.

Opartisk och kostnadsfri

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras helt eller delvis med bidrag från Energimyndigheten.

Vem kan vända sig till energi- och klimatrådgivaren?

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd.

Många vägar till goda råd

För att komma i kontakt med energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan du ringa, e-posta eller komma på besök. Du kan också hitta information om energi- och klimatrådgivning på din kommuns webbplats. En del energi- och klimatrådgivare har ibland rådgivning på bibliotek och andra offentliga ställen. De kan också finnas på villamässor, miljödagar och liknande aktiviteter.

Exempel på frågor där energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa dig:

  • Hur du kan minska energianvändningen i ditt hem?
  • Vilka för- och nackdelar det finns med olika uppvärmningssystem?
  • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el?
  • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt?
  • Vilka lampor det finns på marknaden och hur du kan inreda med ljus efter behov?
  • Vilka aktuella bidrag och stöd det finns att söka på energiområdet?
  • Rådgivningen omfattar även transporter, som vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser för bilar.

Sidan uppdaterad