Erysipelas (rosfeber)

Erysipelas (rosfeber) orsakas oftast av betahemolytiska grupp A-streptokocker (Streptococcus pyogenes), men även streptokocker grupp C och G förekommer.

Erysipelas är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Betahemolytiska grupp A-streptokocker kan även orsaka allvarlig potentiellt livshotande infektion - invasiv infektion. Dessa fall är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Se vidare under Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Lokal rutin 

Erysipelas (rosfeber) - RUT-10031 (pdf) Pdf, 161 kB.

Sidan uppdaterad