Smittskydd Värmland

Tvättar händer.

Smittskydd Värmland

Vi är en länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor. Välkommen att kontakta oss.

Covid-19 (coronavirus)

Här finns Smittskydd Värmlands samlade information om covid-19. 

Tillfälliga regionala rekommendationer för covid-19 i Värmland

Under vecka 22 sågs ett trendbrott med en kraftig ökning av antal fall av covid-19. Ökningen är störst i några kommuner, främst i Karlstad, Hammarö och Kil i åldersgruppen 13-19, men även i åldrarna 40-60. Uppdatering 10 juni 2021 rörande regionala rekommendationer gäller förtydligande avseende vilka åldrar som omfattas och deltagande från andra regioner i berörda arrangemang.

Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas den 1 juni

Den 1 juni görs vissa anpassningar i smittskyddsåtgärderna. Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd och begränsa sitt umgänge kvarstår. Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig.

Läger och cuper sommaren 2021

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni. Under maj månad kvarstår det allmänna rådet att läger och cuper inte bör genomföras.

Bild på Wermlandssmittan

Wermlandsmittan

Wermlandssmittan är ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland som utkommer några gånger per år.