Smittskydd Värmland

Tvättar händer.

Smittskydd Värmland

Vi är en länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor. Välkommen att kontakta oss.

Utropstecken

Covid-19:
Skärpta nationella föreskrifter

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Covid-19 (coronavirus)

Här finns Smittskydd Värmlands samlade information om det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) och sjukdomen som viruset orsakar - covid-19.

Viktig information från Smittskydd Värmland som bland annat berör sportlovet

Antalet bekräftade fall av covid-19 har de senaste veckorna ökat gradvis i Värmland. Det är i detta läge av yttersta vikt att alla fortsätter följa nationella föreskrifter och allmänna rekommendationer.

Välkommen att ansöka till Hygienpriset 2021

Nu är det dags att ansöka till hygienpriset 2021 för verksamheter inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland samt verksamheter anslutna via vårdval.

Rekommendationer till personer som reser in i Sverige från utlandet

Regeringen har beslutat att personer som är utländska medborgare och vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19.

Bild på Wermlandssmittan

Wermlandsmittan

Wermlandssmittan är ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland som utkommer några gånger per år.