Smittskydd Värmland

Tvättar händer.

Smittskydd Värmland

Vi är en länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor. Välkommen att kontakta oss.

Utropstecken

Covid-19:
Skärpta allmänna råd i Värmland

Gäller till och med 13 december.

Covid-19 (coronavirus)

Här finns Smittskydd Värmlands samlade information om det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) och sjukdomen som viruset orsakar - covid-19.

Smittspårning covid-19

Från och med den 26 oktober gäller Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för smittspårning i Värmland.

Tillgången på Des +45 är fortfarande begränsad

Des +45 är det ytdesinfektionsmedel som är godkänt för medicintekniska apparater. Använd i nuläget enbart Des +45 till medicinteknisk apparatur på grund av begränsad tillgång.

Coronavirus – covid-19

Sedan början av 2020 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19.

Bild på Wermlandssmittan

Wermlandsmittan

Wermlandssmittan är ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland som utkommer några gånger per år.