ESBL

ESBL är anmälningspliktig för laboratorier enligt smittskyddslagen.

Vad är ESBL?

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) är ett samlingsnamn för enzymer som tarmbakterier inom gruppen Enterobacteriaceae kan bära på, vanligen E.coli eller Klebsiella. ESBL kan bryta ned flera av de antibiotika som vanligtvis kan användas för behandling av exempelvis urinvägsinfektioner. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, det vill säga via händer, ytor och föremål. 

Smittskyddsblad

Handläggning vid nyupptäckt ESBL

  • Meddela patienten provsvaret. Ge information om ESBL både muntligen och skriftligen. Använd gärna patientinformationen i smittskyddsbladen som kan skrivas ut och ges till patienten. Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård och kommunal vård) om ESBL-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
  • Märk journalen i Cosmic med ESBL, se Dokumentation i Uppmärksamhetssignalen - RUT-09748 (pdf) Pdf, 945 kB..
  • Vid pågående infektion och behov av antibiotika, rådgör vid behov med infektionsläkare.

Antibiotikabehandling

De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas. Kontakta vid behov infektionskonsult innan antibiotikabehandling.

Kontrollodlingar av ESBL

För rutiner avseende kontrollodlingar av patienter respektive personal var god se sidan om multiresistenta bakterier (MRB) respektive sidan MRB personal.

Avskrivning av ESBL-bärarskap (smittfriförklaring)

Tiden för bärarskap av ESBL kan variera från månader till år. Riktlinjer för avskrivning av ESBL-bärarskap finns för närvarande inte.

Lokala rutiner

Riskområden, screening och riskfaktorer

Sidan uppdaterad