Fågelinfluensa, H5N1

Fågelinfluensa (H5N1) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Fågelinfluensavirus är en heterogen grupp av virus som cirkulerar naturligt bland vilda vattenlevande fåglar, främst änder. Efter smitta till fjäderfä (hönsfåglar) kan vissa subtyper (främst H5 och H7) genomgå förändringar som gör dem högpatogena för fjäderfä (highly pathogenic avian influenza - HPAI) och allvarligt sjukdomsalstrande för människa.

Utbrott av fågelinfluensa (H5N1) har förekommit sporadiskt bland fjäderfä i Europa inklusive Sverige, med ett ökat antal under åren 2020–2023.

Introduktion av virus till människa kan ske via kontakt-, dropp- eller aerosolsmitta och möjligen via damm från miljöer med sjuka fjäderfä. Smittrisken är högst vid nära kontakt med sjuka levande eller döda fjäderfä i stora besättningar. Influensavirus A(H5N1) är inte anpassat för spridning mellan människor och allmän smittspridning bland människor förekommer inte, smitta mellan enskilda personer har dock förekommit vid nära skötsel av svårt sjuk patient (familjekontakt). Smitta är tänkbar även vid närkontakt med andra sjuka eller döda tama eller vilda fåglar eller däggdjur. Enligt WHO har 868 humana fall av fågelinfluensa (H5N1) rapporterats globalt från 2003 till och med 2022, varav 457 (53 %) avlidit.

Till skillnad från human säsongsinfluensa kan inkubationstiden vara längre, förloppet mer aggressivt, multiorganengagemang vanligare och dödligheten betydligt högre. Inkubationstiden är vanligen 2–5 dagar men kan vara upp till 8 dagar efter exponering för sjuka eller döda fjäderfä. Fallbeskrivningar finns med upp till 17 dagars inkubationstid efter sannolik exponering.

Misstänkta fall

Vid misstänkt fall kontakta alltid infektionsklinikens bakjour för ställningstagande om fortsatt handläggning och beslut om transport till infektionskliniken.

Prov för diagnostik ska tas vid klinisk bild förenlig med fågelinfluensa (H5N1) när epidemiologisk misstanke föreligger.

Antiviral terapi ska påbörjas så snart som möjligt vid misstänkt eller konstaterad fågelinfluensa (H5N1). Profylaxbehandling till exponerade individer kan bli aktuellt i vissa fall.

Smittskyddsblad

 • Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)
  Välj sjukdom, flera smittskyddsblad finns:
  - Fågelinfluensa - informationsblad till exponerade
  - Fågelinfluensa - läkarinformation
  - Fågelinfluensa - patientinformation.
  Översättning tillgänglig på engelska.

Klinisk anmälan

För tillfället är endast H5N1 upptagen i smittskyddslagen, men även andra typer av fågelinfluensa bör anmälas. 

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Lokal rutin

Fågelinfluensa misstänkt eller bekräftat fall slutenvård/poliklinisk vård - RUT-27354 (pdf) Pdf, 140 kB.

Sidan uppdaterad