Mykoplasmapneumoni

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några specifika smittskyddsåtgärder är inte motiverade. Några särskilda restriktioner är inte heller aktuella vid mycoplasmainfektioner. 

Sidan uppdaterad