Paratyfoidfeber

Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om paratyfoidfeber, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.
  • Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke ska stängas av från arbete/förskola tills tre negativa kontrollprov lämnats.
  • Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom. Provta symtomfria nära kontakter med riskyrke eller som går på förskola
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för paratyfoidfeber ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Lokala rutiner

Sidan uppdaterad