Vibrioinfektion exkl. kolera

Infektion med ej toxinbildande vibrio cholerae, vibrio parahemolyticus, vibrio vulnificus liksom övriga vibrioner är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar. 

Sidan uppdaterad