Region Värmland logga

Kvotflyktingar

Kvotflyktingar har rätt till hälso- och sjukvård inklusive tandvård på samma villkor som folkbokförda värmlänningar.

Definition av kvotflykting

En kvotflykting är en utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen har fastställt. Kvotflyktingar utses av FN genom flyktingorganet UNHCR och resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Så går det till

När det kommer kvotflyktingar till Sverige händer följande:

  1. Migrationsverket meddelar kommunernas integrationsenheter att de ska ta emot en eller flera kvotflyktingar.
  2. Kommunernas integrationshandläggare meddelar Region Värmlands administration för Asyl- och flyktinghälsa.
  3. Administrationen hos Asyl- och flyktinghälsa skapar och tilldelar reservnummer.
    Rutin för kommuner gällande reservnummer i patientjournal (pdf) Pdf, 61 kB.
  4. Alla kvotflyktingar i region Värmland erbjuds en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa, vårdbehov och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri.

Observera att vid övriga vårdbehov kontaktar kvotflyktingen närmaste vårdcentral.

Information riktad till kvotflyktingar

Bildspel för enskilda personer och mindre grupper.

Ta hand om dig (Powerpoint)

Sidan uppdaterad