Till startsidan
  • Två vårdpersonal samtalar.
Vaccination Stöd och rutiner som gäller vaccination.
Smittskydd och coronaviruset Smittskydd Värmlands information om coronaviruset covid-19.
Provtagning och smittspårning Smittskydd Värmland angående provtagning och smittspårning.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd Kunskapsstöd för dig som arbetar nära patienten.
Smittskydd Arbetar för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.
Hjälpmedelservice Regelverk som styr förskrivning och arbetssätt samt sortiment.
Avgiftshandbok Regler för patientavgifter och högkostnadsskydd.
Kriget i Ukraina Här samlas information som rör Region Värmlands arbete med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i världen och Rysslands invasion av Ukraina.

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats